, , , , ,
24. Srpen. 2010

Města Visegrádu hledají recept, jak zlepšit kvalitu života

PRAHA – O kolik hůře se žije v Praze či v Budapešti než v Berlíně nebo Vídni? Proč tomu tak je a co s tím můžeme udělat? Právě na tyto otázky se zaměřuje nový mezinárodní projekt nevládních organizací ze zemí visegrádské čtyřky, který tento týden zahájilo setkání odborníků v Praze. Snaha organizací vychází z mezinárodních průzkumů kvality života v různých městech a chce pomoci zlepšit situaci v regionu bývalého východního bloku.

„Města Visegrádu se umisťují dlouhodobě na podstatně horších pozicích v mezinárodním srovnání kritérií kvality života, než města západní Evropy. Tento trend se bude v blízké budoucnosti dále prohlubovat,“ říká Michal Křivohlávek z iniciativy Auto*Mat, která celý projekt koordinuje a zastupuje v něm Českou republiku. Podle něj zdaleka není hlavním problémem ekonomická úroveň jednotlivým zemí, ale mnohem více malý důraz na životní prostředí a princip udržitelnosti.

„Města jako Paříž, Londýn nebo Kodaň se předhánějí v tom, které z nich bude do budoucna ekometropolí Evropy, a které bude zároveň nabízet nejlepší podmínky pro život a nejčistší prostředí. Města Visegrádu naproti tomu stále následují zastaralou funkcionalistickou koncepci a podřizují svůj život dopravě,“ vysvětluje Křivohlávek.

Pawel Wisniewski z cyklistické asociace v polské Toruni doplňuje: „Západoevropské metropole v posledních letech radikálně omezují provoz automobilů ve svých centrech a důraz kladou na kvalitu veřejných prostor, pěší a cyklistickou dopravu. To se projevilo v prudkém zlepšení kvality ovzduší, snížení hlučnosti a prašnosti. Rozvíjí se také podnikání, protože ožívají ulice a města jsou bezpečná. V bývalém socialistickém táboře k tomu však nedochází. V ulicích bují automobilismus a zlepšení veřejných prostranství není politickou prioritou,“ říká Wisniewski.

Odborníci z Budapešti, Toruně a Košic se tento týden sjeli do Prahy, aby spolu s pražskými kolegy debatovali o problémech, které trápí města Visegrádu, a koordinovali snahu o jejich řešení.

Na konci září proběhne ve všech čtyřech městech první velká společná akce – pouliční slavnost nazvaná Zažít město jinak, které se podle organizátorů dohromady zúčastní více než padesát tisíc lidí. Součástí festivalu bude dočasná přeměna ulic v centru měst v pěší zóny, které ožijí kulturním programem i spontánními aktivitami. Zatímco Praha a Budapešť doplní festival o velké cyklojízdy, Košice připravují karneval na bicyklech, kolečkových bruslích, invalidních vozících i skateboardech.

„Když ulice nejsou plné projíždějících a parkujících aut, mohou sloužit k procházkám, posezení na zahrádce kaváren, hrám dětí, jako tržiště nebo prostor pro umělce,“ říká Virág Bencze-Kovácsová z Maďarského cykloklubu. „Za klíčový aspekt považujeme větší využití jízdních kol, která nemají velké nároky na prostor. Městem cyklistů již dávno není jen Kodaň, v posledních deseti letech se jimi staly Paříž, Berlín, Milán, Vídeň či Barcelona a na kvalitě života je to jasně vidět,“ říká Kovácsová. Cyklojízdy v Budapešti, kterých se účastní desítky tisíc lidí, patří k největším na světě.

Podle odborníků z Polska, Maďarska, Slovenska a Česka města Visegrádu za západní Evropou v otázkách dopravy a využití veřejného prostoru zaostávají. Nevládní organizace proto chtějí lépe koordinovat svou práci. „Poptávka po kvalitnějším a zdravějším způsobu organizace měst existuje Evropou napříč, proto ani práce našich organizací není izolovaná,“ říká Ladislav Korán ze Spolku na podporu zkrášlování Košic. Dlouhodobý projekt má za cíl hledat společně cesty, jak pozitivní změny, probíhající v posledních letech v západní Evropě, přenést i do visegrádského prostoru.


PŘÍLOHY

Kvalita života v zemích Visegradu

Umístění Mercer2009 (2007*) Economist Intelligence Unit (2009) Index zelenosti evropských měst (2009) Časopis o životním stylu Monocle 10 míst nejlepších k životu časopisu Forbes
Soubor kritérií Kvalita života Kvalita života Zelenost / udržitelnost Kvalita života Kvalita života
Referenční města
Vídeň 1 2 4 7 2
Kodaň 11 21 1 2 není v top 10
Berlín 16 22 8 10 není v top 10
Paříž 33 17 10 8 není v top 10
Londýn 38 51 11 není v top 25 není v top 10
Milán 41 50 není v top 25 8
Města Visegrádu:
Praha 72 60 24 není v top 25 není v top 10
Bratislava 99 65 20 není v top 25 není v top 10
Varšava 85 70 16 není v top 25 není v top 10
Budapešť 74 55 17 není v top 25 není v top 10


Průměr referenčních měst 23,3 27,2 6,8

Průměr Visegrádu 82,5 62,5 19,3


Počet zkoumaných měst 215 ~140 30

? (zveřejněno hodnocení 25)

? (zveřejněno hodnocení 10)

Měřítko celosvětové celosvětové evropské celosvětové Celosvětové

Situace jednotlivých měst zapojených do visegrádského projektu

Praha

Praha má do snahy o zlepšení kvality života velký vklad. Kulturní dědictví, zachovalé historické jádro, kvalitní veřejná doprava. V posledních desetiletích se ale neubírá směrem, který by dokázal tyto vklady zužitkovat. Místo rozvíjení těchto hodnot se orientuje na velmi nákladné a pro rozvoj města v moderním kontextu málo efektivní zkvalitňování infrastruktury pro průjezd automobilů a stavby budov, které se od svého okolí izolují.

Auto*Mat dlouhodobě prosazuje kvalitní veřejný prostor, vyvíjí tlak na vedení města, organizuje experimenty a ukázky proměny města pro obyvatele Prahy. Nejvýraznějšími akcemi Auto*Matu jsou každoroční festival Zažít město jinak, velké cyklojízdy, nebo kampaň za zlepšování infrastruktury pro používání kola pro dopravu po městě. Tato práce je součástí celoevropského úsilí o lepší kvalitu života ve městech.

Více: http://auto-mat.cz

Budapešť

Budapešť se během posledních let stále více proměňuje v město vstřícné k cyklistům a počet lidí, kteří jezdí každodenně na kole, se každým rokem zdvojnásobí. Budapešťských cyklojízd se účastní desítky tisíc lidí. Město nicméně trpí silným automobilovým provozem, což je obzvláště patrné v případě dálnic vedoucích po obou březích Dunaje, které by jinak mohly být ideálním místem pro setkávání a rekreaci.

Maďarský cyklistický klub byl založen v roce 2002. Jeho ambiciózním cílem je rozšiřovat využití jízdního kola pro dopravu v maďarských městech jako součást národní kultury. To předpokládá vytváření podmínek v ulicích pro bezpečnou, rychlou a pohodlnou jízdu. Klub zpracovává vlastní odborné návrhy, účastní se rozhodování státních úřadů, funguje jako všestranný advokát lidí, kteří chtějí jezdit po městě na kole, cyklistů a nabízí jim tak široký servis.

Více: http://kerekparosklub.hu
Fotografie: http://media.auto-mat.cz/main.php?g2_itemId=26209

Košice

Velkým problémem města je nedostatečná infrastruktura pro ekologicky šetrné druhy dopravy. Přestože město má široké chodníky, nesmějí je používat cyklisté spolu s chodci. Pokud by se toto změnilo a začaly se navíc budovat paralelní cyklistické stezky podél hlavních tahů, zásadně se zvýší bezpečnost dopravy i pro začínající cyklisty a pro děti a počet lidí, využívajících jízdní kolo k dopravě, bude stoupat, což bude mít na život ve městě pozitivní vliv.

Spolek na podporu zkrášľování Košíc byl založen již roku 1882, činnost byla obnovena v roce 2004. Upozorňuje na nesprávná rozhodnutí, která mají negativní vliv na dopravu a životní prostředí. Zabýval se například kauzou neklasifikování silnic první třídy, oponoval vládní plán hospodářského a sociální rozvoje, prosazuje větší podporu veřejné dopravy. Každý týden organizuje cyklojízdy a cyklistické vyjížďky po městě a propaguje kolo jako dopravní prostředek

Více: http://mickosice.sk
Fotografie: http://media.auto-mat.cz/main.php?g2_itemId=26113

Toruň

Severopolské město (200 tisíc obyvatel) je zapsáno na listině světového dědictví UNESCO. Třetinu jeho rozlohy tvoří historicky založená zeleň parků a lesů, a celé město obkružuje zelený pás. Přestože historické jádro funguje jako pěší zóna, zbytek města se potýká s neregulovaným proudem automobilů. Veřejná doprava je velmi slabá, přestože město v rámci svým možností obnovuje vozový park tramvají a autobusů.

Cyklistická asociace Toruň považuje za svůj úspěch, že veřejnost přestala vnímat jízdní kolo pouze jako prostředek k rekreaci, ale jako příležitost k rozvoji města. Jeho vedení tak zapojuje cyklistiku do plánů na dopravní obslužnost města. Cyklistická infrastruktura se nově stala součástí staveb a rekonstrukcí silnic, a zástupce Asociace je zaměstnán jako odborník na cyklistiku v dopravním odboru města. Asociace organizuje cyklojízdy a celou řadu vzdělávacích programů

Více: http://rowerowytorun.com.pl
Fotografie: http://media.auto-mat.cz/main.php?g2_itemId=26112

Fotogalerie celého projektu:

http://media.auto-mat.cz/main.php?g2_itemId=26111

Film Auto*Mat
object(stdClass)#2721 (10) { ["32489"]=> object(stdClass)#2431 (4) { ["title"]=> string(33) "Bicykl: místo vzkazů a schůzek" ["link"]=> string(61) "http://prahounakole.cz/2014/04/bicykl-misto-vzkazu-a-schuzek/" ["image"]=> string(68) "http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2014/04/10-300x199.jpg" ["excerpt"]=> string(412) "Většina kol je svým způsobem jedinečnou vizitkou majitelů. I na nejsériovějším produktu vzešlém z milionu stejných kusů, které k nám dorazily v kontejneru z Číny, se nakonec objeví nějaké specifické identifikační prvky. Tím nemám na mysli jen výrobní číslo, ale například i škrábance, zvonky, odrazky, nálepky, nebo třeba i plyšáky na řídítkách. Někdo bude mít ..více" } ["33477"]=> object(stdClass)#2700 (4) { ["title"]=> string(40) "Začínáme jezdit: snadno a rychle" ["link"]=> string(63) "http://prahounakole.cz/2014/04/zaciname-jezdit-snadno-a-rychle/" ["image"]=> string(88) "http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2014/04/naplavka_pani_2009_548-300x225.jpg" ["excerpt"]=> string(363) "Uvažujete o tom, že začnete jezdit v Praze na kole, ale máte dojem, že je to příliš velká věda? Dnes vás vyvedeme z omylu: Všechno, co k tomu potřebujete, je znát pár triků. Omrkněte svého „dvoukoláka“ Než začnete dělat se svým kolem po městě parádu, zkontrolujte jeho stav. V první řadě by mělo dobře jezdit. Základem ..více" } ["33764"]=> object(stdClass)#2449 (4) { ["title"]=> string(52) "Náplavka, chodci a cyklisté: důvod pro nenávist?" ["link"]=> string(57) "http://prahounakole.cz/2014/04/reakce-na-naplavkovy-hejt/" ["image"]=> string(88) "http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2014/04/naplavka_dlazba_01_cut-300x211.jpg" ["excerpt"]=> string(458) "Vážení čtenáři, není pravidlem, že by redakce Prahou na kole věnovala pozornost konkrétním nenávistnými výroky prošpikovaným výlevům (tzv. “hejtům“), jako je článek novináře Breziny Cyklofašisti, cyklozmrdi a cyklobuzny. Díl první, zabývající se konflikty chodců a cyklistů na páteřní cyklotrase A2 od Vyšehradského tunelu po Národní divadlo. Důvodem pro to, že uděláme výjimku, je dopis došlý ..více" } ["33678"]=> object(stdClass)#2716 (4) { ["title"]=> string(40) "Přijeďte na velkou jarní cyklojízdu!" ["link"]=> string(67) "http://prahounakole.cz/2014/04/prijedte-na-velkou-jarni-cyklojizdu/" ["image"]=> string(74) "http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2014/04/DSC_1037-300x207.jpg" ["excerpt"]=> string(404) "V sobotu 26. 4. 2014 v 15:00 na Náměstí Jiřího z Poděbrad. Namažte řetězy, dofoukněte pneumatiky, namasírujte svaly. Vyrážíme! Na Velkou jarní cyklojízdu v sobotu po Velikonocích, dne 26. 4. 2014. Startujeme z Náměstí Jiřího z Poděbrad a dojedeme až do cíle ve Stromovce. Akce je určena pro všechny, kteří se chtějí projet překvapivě klidným centrem Prahy bez ..více" } ["33413"]=> object(stdClass)#2678 (4) { ["title"]=> string(48) "Druhé narozeniny křižovatky Kapitána Jaroše" ["link"]=> string(75) "http://prahounakole.cz/2014/04/druhe-narozeniny-krizovatky-kapitana-jarose/" ["image"]=> string(77) "http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2012/04/jaros_vk_06-300x225.jpg" ["excerpt"]=> string(468) "Jedna z velkých bariér cyklistické dopravy v Praze, křižovatka na nábřeží Kapitána Jaroše, byla odstraněna v dubnu 2012. Tedy přesně před dvěma roky. Díky rekonstrukci tak získalo kvalitní a bezpečnou podobu dříve poměrně nebezpečné místo, nechvalně proslulé úmrtím Jana Bouchala, spoluzakladatele iniciativy Auto*Mat. Vzrůstající počty průjezdů Po rekonstrukci stále narůstají počty lidí projíždějících na kolech ..více" } ["33491"]=> object(stdClass)#2690 (4) { ["title"]=> string(29) "Komořanská lávka otevřena" ["link"]=> string(57) "http://prahounakole.cz/2014/04/komoranska-lavka-otevrena/" ["image"]=> string(88) "http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2014/04/mdub_lavka_otevirani_2-300x225.jpg" ["excerpt"]=> string(363) "V sobotu 12. dubna v 11 hodin byla pro veřejnost slavnostně otevřena lávka pod dálničním okruhem v Komořanech. Jak lávka vypadá, jak se po ní jezdí, a proč trvalo tak dlouho, než byla zprovozněna? Odkud a kam Lávka, proznačená jako trasa A102, nabízí nová nebo pohodlnější spojení z modřanské stezky A2. Z Modřanské stezky tak ..více" } ["33417"]=> object(stdClass)#2691 (4) { ["title"]=> string(48) "Představujeme rozšířený tým Prahou na kole" ["link"]=> string(74) "http://prahounakole.cz/2014/04/predstavujeme-rozsireny-tym-prahou-na-kole/" ["image"]=> string(84) "http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2014/04/petr_dlouhy_ct_548-300x168.jpg" ["excerpt"]=> string(430) "Redakce Prahou na kole po delší době úspěšně rozšířila své řady o nové tváře. Díky tomu vám budeme moci nabídnout kvalitnější články, nové překlady toho nejzajímavějšího, co k městské cyklistice v zahraničí vychází, i větší soustředění na pražské záležitosti. Dlouhé období, kdy web vypadal téměř jako “one man show” tímto končí. S novou krví přicházejí ..více" } ["33359"]=> object(stdClass)#2734 (4) { ["title"]=> string(39) "Tramvajovým výtahem nově i dopoledne" ["link"]=> string(68) "http://prahounakole.cz/2014/04/tramvajovym-vytahem-nove-i-dopoledne/" ["image"]=> string(78) "http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2008/11/vk_krejcarek-300x225.jpg" ["excerpt"]=> string(423) "S příchodem dubna vstoupily v platnost některé změny v cestování s kolem v městské hromadné dopravě. Zatím tedy ve zkušebním provozu. Pojďme se na ně podívat zároveň si připomeňme některé ne příliš známé informace ohledně přepravy kola v MHD. Tramvajový výtah Zásadní změna posledních dní se týká používání tramvajových výtahů. Možnost jejich využití se rozšířila ..více" } ["33304"]=> object(stdClass)#2733 (4) { ["title"]=> string(19) "Strach z cyklistiky" ["link"]=> string(51) "http://prahounakole.cz/2014/04/strach-z-cyklistiky/" ["image"]=> string(79) "http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2014/04/vk-nl-nehelmy-300x225.jpg" ["excerpt"]=> string(479) "Přinášíme překlad zajímavého článku z časopisu Sound of Cycling, Urban Cycling Cultures, který byl vydán v rámci mezinárodní konference Velo-city Vienna 2013 a jehož autorem je Dave Horton. Konference, která se konala pod záštitou města Vídeň, je součástí série konferencí organizovaných Evropskou cyklistickou federací The European Cyclists’ Federation (ECF). Za svolení  publikovat tento článek srdečně děkujeme autorovi Daveovi ..více" } ["33218"]=> object(stdClass)#2732 (4) { ["title"]=> string(44) "Cyklisté sobě: setkáme se na cyklojízdě" ["link"]=> string(70) "http://prahounakole.cz/2014/04/cykliste-sobe-setkame-se-na-cyklojizde/" ["image"]=> string(74) "http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2014/04/P1010289-300x224.jpg" ["excerpt"]=> string(370) "Iniciativa Cyklisté sobě se s přicházejícím jarem utěšeně rozvíjí. Máme za sebou malý jarní úklid, na Praze 5, 6, 8 a 10 se věci posouvají kupředu. Pracujeme na vývoji webu. Máme pro vás také výzvy: některé skupiny potřebují probudit ze zimního spánku. A vypisujeme také soutěž o logo iniciativy. Konečně, chcete-li se s lidmi z ..více" } }
object(stdClass)#2690 (10) { ["1916"]=> object(stdClass)#2721 (4) { ["title"]=> string(47) "Výzva k zapojení do Zažít město jinak 2014" ["link"]=> string(73) "http://zazitmestojinak.cz/1916/vyzva-k-zapojeni-do-zazit-mesto-jinak-2014" ["image"]=> string(0) "" ["excerpt"]=> string(350) "Máte chuť na jeden den oživit svou ulici a poznat sousedy? Zapojte se do Zažít město jinak 2014 a zorganizujte sousedskou slavnost ve své čtvrti! Náš byt může být 2+kk, ale kolem něj se rozprostírá plocha celého domu, dvorek za ním, síť ulic nebo park. To všechno jsou místa, která můžeme chápat jako vlastní, užívatvíce" } ["1924"]=> object(stdClass)#2732 (4) { ["title"]=> string(25) "Tipy jak oslovit místní" ["link"]=> string(54) "http://zazitmestojinak.cz/1924/tipy-jak-oslovit-mistni" ["image"]=> string(0) "" ["excerpt"]=> string(387) "Zajímá vás, jak nejsnáze oslovit lidi ve vašem okolí a zapojit je? Oslovit sousedy a místní může být někdy náročné, jak si vyzkoušeli i organizátoři předchozích ročníků Zažít město jinak. Někdy je vůbec těžké dostat se do domů a nechat letáčky ve schránce, osobní komunikace stojí spoustu času a lidé bývají nedůvěřiví nebo pasivní. Zdevíce" } ["1904"]=> object(stdClass)#2733 (4) { ["title"]=> string(48) "Výzva do Zažít město jinak v Praze již brzy" ["link"]=> string(74) "http://zazitmestojinak.cz/1904/vyzva-do-zazit-mesto-jinak-v-praze-jiz-brzy" ["image"]=> string(0) "" ["excerpt"]=> string(419) "Začátkem března jsme se sešli s místními organizátory sousedských slavností Zažít město jinak z minulých ročníků a pohovořili o letošním Zažít město jinak 2014, který se uskuteční v sobotu 20. září. Přípravy sousedských slavností začínají o  něco dříve nežli v předchozích letech. Cílem je mít dostatek času se zaměřit na komunikaci s místními aktéry a občany avíce" } ["1839"]=> object(stdClass)#2734 (4) { ["title"]=> string(44) "Schůzka organizátorů Zažít město jinak" ["link"]=> string(69) "http://zazitmestojinak.cz/1839/schuzka-organizatoru-zazit-mesto-jinak" ["image"]=> string(81) "http://zazitmestojinak.cz/wp-content/uploads/Letna_Dita-Havrankova-05-545x363.jpg" ["excerpt"]=> string(395) "Přípravy na Zažít město jinak 2014 jsou již zahájeny a jsme rádi, že v návaznosti na minulý ročník roste zájem o pořádání sousedských slavností v dalších městech České republiky.  Z těchto důvodů jsme se rozhodli uspořádat schůzku všech organizátorů, kteří uvažují o pořádání Zažít město jinak ve svých městech v roce 2014 (mimo Prahu, kterávíce" } ["1827"]=> object(stdClass)#2691 (4) { ["title"]=> string(37) "Veselé Vánoce a šťastný rok 2014" ["link"]=> string(63) "http://zazitmestojinak.cz/1827/vesele-vanoce-a-stastny-rok-2014" ["image"]=> string(0) "" ["excerpt"]=> string(13) "   " } ["1776"]=> object(stdClass)#2678 (4) { ["title"]=> string(57) "Ohlédnutí za letošním ročníkem Zažít město jinak" ["link"]=> string(79) "http://zazitmestojinak.cz/1776/ohlednuti-za-letosnim-rocnikem-zazit-mesto-jinak" ["image"]=> string(0) "" ["excerpt"]=> string(429) "Zářijová sousedská slavnost Zažít město jinak je již za námi a rádi bychom vám nabídli krátké ohlédnutí za osmým ročníkem tohoto projektu. Na 41 sousedských slavností v Praze, v Ostravě a Olomouci poukázalo na význam sousedské spolupráce a oživování veřejného prostoru. Tímto bychom vám rádi představili závěrečnou zprávu Zažít město jinak 2013 a připomněli vám, jak probíhalyvíce" } ["1600"]=> object(stdClass)#2716 (4) { ["title"]=> string(54) "Jak ožila Ostrava a Olomouc a co plánují příště" ["link"]=> string(46) "http://zazitmestojinak.cz/1600/ostrava_olomouc" ["image"]=> string(65) "http://zazitmestojinak.cz/wp-content/uploads/ostrava4-545x363.jpg" ["excerpt"]=> string(429) "Letos poprvé probíhaly sousedské slavnosti Zažít město jinak kromě desítek míst v Praze také v Ostravě a Olomouci. Jaký úspěch organizátoři sklidili a podařilo se jim oživit vybrané ulice? Ostravští organizátoři z různých náznaků tušili již před akcí, že zde bude mít Zažít město jinak pozitivní přijetí. Úspěch, který zde nakonec sousedské slavnosti měly, ale předčil i tytovíce" } ["1587"]=> object(stdClass)#2449 (4) { ["title"]=> string(70) "Sousedské slavnosti oživily o víkendu desítky míst po celé Praze" ["link"]=> string(37) "http://zazitmestojinak.cz/1587/sobota" ["image"]=> string(76) "http://zazitmestojinak.cz/wp-content/uploads/Lucie-Fenclova_7743-545x363.jpg" ["excerpt"]=> string(410) "Na téměř čtyřiceti místech v Praze, Ostravě a Olomouci se včera podařilo vytvořit příjemná místa s přátelskou atmosférou. Také zóny, které se letos zapojily poprvé, ožily velmi spontánně a lidé si mohli na chvíli užít svou čtvrť jinak. Například na Letné v Čechově ulici si místní natáhli přes silnici tenisovou síť, ve Veverkově ulici nedaleko odsud se sešlyvíce" } ["1573"]=> object(stdClass)#2700 (4) { ["title"]=> string(26) "Městem až do noci…" ["link"]=> string(53) "http://zazitmestojinak.cz/1573/zazit-mesto-az-do-noci" ["image"]=> string(66) "http://zazitmestojinak.cz/wp-content/uploads/vrsovice1-545x363.jpg" ["excerpt"]=> string(129) "Nechce se vám dnes končit odpoledním programem? Zajděte na některou z námi doporučených afterparty. Budeme žít do noci!" } ["1526"]=> object(stdClass)#2431 (4) { ["title"]=> string(60) "“Malostranské parkoviště” bez aut již zítra" ["link"]=> string(54) "http://zazitmestojinak.cz/1526/malostranske-parkoviste" ["image"]=> string(76) "http://zazitmestojinak.cz/wp-content/uploads/zmj_mala-strana-fcb-545x362.jpg" ["excerpt"]=> string(356) "Malostranské náměstí se do sousedské slavnosti zapojí letos již podruhé. Vznik zóny na chodnících kolem parkoviště inicovali občané Malé Strany a Hradčan, kteří chtějí navrátit náměstí lidem. Kromě Zažít město jinak totiž místní organizují také petici za zrušení parkoviště v dolní části Malostranského náměstí." } }
object(stdClass)#2678 (10) { ["9475"]=> object(stdClass)#2690 (4) { ["title"]=> string(63) "Darujte kolo a ulehčete africkým dětem cestu ke vzdělání!" ["link"]=> string(86) "http://www.dopracenakole.net/darujte-kolo-a-ulehcete-africkym-detem-cestu-ke-vzdelani/" ["image"]=> string(66) "http://www.dopracenakole.net/wp-content/uploads/Afrika-300x149.jpg" ["excerpt"]=> string(95) "Ulehčete africkým dětem cestu ke vzdělání a darujte jim jízdní kola na cestu do školy." } ["9471"]=> object(stdClass)#2431 (4) { ["title"]=> string(54) "Bezpečnostní trénink jízdy na kole okolo sokolovny" ["link"]=> string(80) "http://www.dopracenakole.net/bezpecnostni-trenink-jizdy-na-kole-okolo-sokolovny/" ["image"]=> string(69) "http://www.dopracenakole.net/wp-content/uploads/sokolovna-300x196.jpg" ["excerpt"]=> string(68) "Zveme vás na dopravně bezpečnostní akci Na kole kolem sokolovny." } ["9400"]=> object(stdClass)#2700 (4) { ["title"]=> string(38) "Soutěž o městské kolo na Facebooku" ["link"]=> string(64) "http://www.dopracenakole.net/soutez-o-mestske-kolo-na-facebooku/" ["image"]=> string(72) "http://www.dopracenakole.net/wp-content/uploads/mestske-kolo-290x200.png" ["excerpt"]=> string(235) "Fotíte rádi? A fotíte se rádi během vašich cest do práce na kole? Vaše kreativita může být oceněna krásným městským kolem. Zúčastněte se facebookové soutěže, kterou vyhlašuje Nizozemské velvyslanectví v Praze. " } ["8846"]=> object(stdClass)#2449 (4) { ["title"]=> string(46) "Máte Facebook? Domalujte se v naší aplikaci" ["link"]=> string(72) "http://www.dopracenakole.net/mate-facebook-domalujte-se-v-nasi-aplikaci/" ["image"]=> string(73) "http://www.dopracenakole.net/wp-content/uploads/rozjekoloktiv-300x110.jpg" ["excerpt"]=> string(164) "Je to jednoduché. Jděte na naší novou aplikaci speciálně vyvinutou pro Do práce na kole, nahrajte si vlastní obrázek a domalujte si ho podle vašeho vkusu!" } ["8780"]=> object(stdClass)#2716 (4) { ["title"]=> string(55) "Nemůžete najít nikoho do týmu? Je tu naše seznamka" ["link"]=> string(79) "http://www.dopracenakole.net/nemuzete-najit-nikoho-do-tymu-je-tu-nase-seznamka/" ["image"]=> string(64) "http://www.dopracenakole.net/wp-content/uploads/Kola-300x200.jpg" ["excerpt"]=> string(143) "Jste v práci sami nebo pracujete jako živnostníci a nemůžete najít druhého do páru? Najděte si spřízněné duše na naší seznamce." } ["9436"]=> object(stdClass)#2691 (4) { ["title"]=> string(32) "Kafe na triko v Hradci Králové" ["link"]=> string(53) "http://www.dopracenakole.net/kafe-na-triko-v-prerove/" ["image"]=> string(64) "http://www.dopracenakole.net/wp-content/uploads/loga-250x200.jpg" ["excerpt"]=> string(135) "Kde a kdy můžete v druhé polovině května na své soutěžní triko dostat zdarma následující chutné nápoje či jiné výhody?" } ["9495"]=> object(stdClass)#2734 (4) { ["title"]=> string(56) "Dvě kola pro vítěze hlavní individuální kategorie!" ["link"]=> string(79) "http://www.dopracenakole.net/dve-kola-pro-viteze-hlavni-individualni-kategorie/" ["image"]=> string(73) "http://www.dopracenakole.net/wp-content/uploads/merida.141300-300x186.jpg" ["excerpt"]=> string(107) "Nejpilnější brněnští jezdci a jezdkyně mají letos šanci vyhrát zbrusu nové kolo od firmy Merida." } ["9491"]=> object(stdClass)#2733 (4) { ["title"]=> string(41) "Chic na kolech – soutěžte o sestřih!" ["link"]=> string(34) "http://www.dopracenakole.net/9491/" ["image"]=> string(70) "http://www.dopracenakole.net/wp-content/uploads/škaroupka-300x200.jpg" ["excerpt"]=> string(49) "Soutěžte v oblíbené kategorii Chic na kolech!" } ["9486"]=> object(stdClass)#2732 (4) { ["title"]=> string(29) "Užijte si týden města Brna" ["link"]=> string(56) "http://www.dopracenakole.net/uzijte-si-tyden-mesta-brna/" ["image"]=> string(64) "http://www.dopracenakole.net/wp-content/uploads/brno-300x186.jpg" ["excerpt"]=> string(81) "Brno se podruhé zapojí do oslav života ve městě v rámci akce Týden města." } ["9403"]=> object(stdClass)#2721 (4) { ["title"]=> string(46) "Výlet po pardubických fabrikách se vydařil" ["link"]=> string(72) "http://www.dopracenakole.net/vylet-po-pardubickych-fabrikach-se-vydaril/" ["image"]=> string(61) "http://www.dopracenakole.net/wp-content/uploads/pardubice.jpg" ["excerpt"]=> string(205) "Cyklo trip s architektem Ondřejem Teplým po pardubických fabrikách se vydařil. Aprílové počasí neodradilo ani účastníky ani hosta Nicholase von Mertensena, ředitele Amerického centra v Praze." } }
2046