, , , , ,
24. Srpen. 2010

Města Visegrádu hledají recept, jak zlepšit kvalitu života

PRAHA – O kolik hůře se žije v Praze či v Budapešti než v Berlíně nebo Vídni? Proč tomu tak je a co s tím můžeme udělat? Právě na tyto otázky se zaměřuje nový mezinárodní projekt nevládních organizací ze zemí visegrádské čtyřky, který tento týden zahájilo setkání odborníků v Praze. Snaha organizací vychází z mezinárodních průzkumů kvality života v různých městech a chce pomoci zlepšit situaci v regionu bývalého východního bloku.

„Města Visegrádu se umisťují dlouhodobě na podstatně horších pozicích v mezinárodním srovnání kritérií kvality života, než města západní Evropy. Tento trend se bude v blízké budoucnosti dále prohlubovat,“ říká Michal Křivohlávek z iniciativy Auto*Mat, která celý projekt koordinuje a zastupuje v něm Českou republiku. Podle něj zdaleka není hlavním problémem ekonomická úroveň jednotlivým zemí, ale mnohem více malý důraz na životní prostředí a princip udržitelnosti.

„Města jako Paříž, Londýn nebo Kodaň se předhánějí v tom, které z nich bude do budoucna ekometropolí Evropy, a které bude zároveň nabízet nejlepší podmínky pro život a nejčistší prostředí. Města Visegrádu naproti tomu stále následují zastaralou funkcionalistickou koncepci a podřizují svůj život dopravě,“ vysvětluje Křivohlávek.

Pawel Wisniewski z cyklistické asociace v polské Toruni doplňuje: „Západoevropské metropole v posledních letech radikálně omezují provoz automobilů ve svých centrech a důraz kladou na kvalitu veřejných prostor, pěší a cyklistickou dopravu. To se projevilo v prudkém zlepšení kvality ovzduší, snížení hlučnosti a prašnosti. Rozvíjí se také podnikání, protože ožívají ulice a města jsou bezpečná. V bývalém socialistickém táboře k tomu však nedochází. V ulicích bují automobilismus a zlepšení veřejných prostranství není politickou prioritou,“ říká Wisniewski.

Odborníci z Budapešti, Toruně a Košic se tento týden sjeli do Prahy, aby spolu s pražskými kolegy debatovali o problémech, které trápí města Visegrádu, a koordinovali snahu o jejich řešení.

Na konci září proběhne ve všech čtyřech městech první velká společná akce – pouliční slavnost nazvaná Zažít město jinak, které se podle organizátorů dohromady zúčastní více než padesát tisíc lidí. Součástí festivalu bude dočasná přeměna ulic v centru měst v pěší zóny, které ožijí kulturním programem i spontánními aktivitami. Zatímco Praha a Budapešť doplní festival o velké cyklojízdy, Košice připravují karneval na bicyklech, kolečkových bruslích, invalidních vozících i skateboardech.

„Když ulice nejsou plné projíždějících a parkujících aut, mohou sloužit k procházkám, posezení na zahrádce kaváren, hrám dětí, jako tržiště nebo prostor pro umělce,“ říká Virág Bencze-Kovácsová z Maďarského cykloklubu. „Za klíčový aspekt považujeme větší využití jízdních kol, která nemají velké nároky na prostor. Městem cyklistů již dávno není jen Kodaň, v posledních deseti letech se jimi staly Paříž, Berlín, Milán, Vídeň či Barcelona a na kvalitě života je to jasně vidět,“ říká Kovácsová. Cyklojízdy v Budapešti, kterých se účastní desítky tisíc lidí, patří k největším na světě.

Podle odborníků z Polska, Maďarska, Slovenska a Česka města Visegrádu za západní Evropou v otázkách dopravy a využití veřejného prostoru zaostávají. Nevládní organizace proto chtějí lépe koordinovat svou práci. „Poptávka po kvalitnějším a zdravějším způsobu organizace měst existuje Evropou napříč, proto ani práce našich organizací není izolovaná,“ říká Ladislav Korán ze Spolku na podporu zkrášlování Košic. Dlouhodobý projekt má za cíl hledat společně cesty, jak pozitivní změny, probíhající v posledních letech v západní Evropě, přenést i do visegrádského prostoru.


PŘÍLOHY

Kvalita života v zemích Visegradu

Umístění Mercer2009 (2007*) Economist Intelligence Unit (2009) Index zelenosti evropských měst (2009) Časopis o životním stylu Monocle 10 míst nejlepších k životu časopisu Forbes
Soubor kritérií Kvalita života Kvalita života Zelenost / udržitelnost Kvalita života Kvalita života
Referenční města
Vídeň 1 2 4 7 2
Kodaň 11 21 1 2 není v top 10
Berlín 16 22 8 10 není v top 10
Paříž 33 17 10 8 není v top 10
Londýn 38 51 11 není v top 25 není v top 10
Milán 41 50 není v top 25 8
Města Visegrádu:
Praha 72 60 24 není v top 25 není v top 10
Bratislava 99 65 20 není v top 25 není v top 10
Varšava 85 70 16 není v top 25 není v top 10
Budapešť 74 55 17 není v top 25 není v top 10


Průměr referenčních měst 23,3 27,2 6,8

Průměr Visegrádu 82,5 62,5 19,3


Počet zkoumaných měst 215 ~140 30

? (zveřejněno hodnocení 25)

? (zveřejněno hodnocení 10)

Měřítko celosvětové celosvětové evropské celosvětové Celosvětové

Situace jednotlivých měst zapojených do visegrádského projektu

Praha

Praha má do snahy o zlepšení kvality života velký vklad. Kulturní dědictví, zachovalé historické jádro, kvalitní veřejná doprava. V posledních desetiletích se ale neubírá směrem, který by dokázal tyto vklady zužitkovat. Místo rozvíjení těchto hodnot se orientuje na velmi nákladné a pro rozvoj města v moderním kontextu málo efektivní zkvalitňování infrastruktury pro průjezd automobilů a stavby budov, které se od svého okolí izolují.

Auto*Mat dlouhodobě prosazuje kvalitní veřejný prostor, vyvíjí tlak na vedení města, organizuje experimenty a ukázky proměny města pro obyvatele Prahy. Nejvýraznějšími akcemi Auto*Matu jsou každoroční festival Zažít město jinak, velké cyklojízdy, nebo kampaň za zlepšování infrastruktury pro používání kola pro dopravu po městě. Tato práce je součástí celoevropského úsilí o lepší kvalitu života ve městech.

Více: http://auto-mat.cz

Budapešť

Budapešť se během posledních let stále více proměňuje v město vstřícné k cyklistům a počet lidí, kteří jezdí každodenně na kole, se každým rokem zdvojnásobí. Budapešťských cyklojízd se účastní desítky tisíc lidí. Město nicméně trpí silným automobilovým provozem, což je obzvláště patrné v případě dálnic vedoucích po obou březích Dunaje, které by jinak mohly být ideálním místem pro setkávání a rekreaci.

Maďarský cyklistický klub byl založen v roce 2002. Jeho ambiciózním cílem je rozšiřovat využití jízdního kola pro dopravu v maďarských městech jako součást národní kultury. To předpokládá vytváření podmínek v ulicích pro bezpečnou, rychlou a pohodlnou jízdu. Klub zpracovává vlastní odborné návrhy, účastní se rozhodování státních úřadů, funguje jako všestranný advokát lidí, kteří chtějí jezdit po městě na kole, cyklistů a nabízí jim tak široký servis.

Více: http://kerekparosklub.hu
Fotografie: http://media.auto-mat.cz/main.php?g2_itemId=26209

Košice

Velkým problémem města je nedostatečná infrastruktura pro ekologicky šetrné druhy dopravy. Přestože město má široké chodníky, nesmějí je používat cyklisté spolu s chodci. Pokud by se toto změnilo a začaly se navíc budovat paralelní cyklistické stezky podél hlavních tahů, zásadně se zvýší bezpečnost dopravy i pro začínající cyklisty a pro děti a počet lidí, využívajících jízdní kolo k dopravě, bude stoupat, což bude mít na život ve městě pozitivní vliv.

Spolek na podporu zkrášľování Košíc byl založen již roku 1882, činnost byla obnovena v roce 2004. Upozorňuje na nesprávná rozhodnutí, která mají negativní vliv na dopravu a životní prostředí. Zabýval se například kauzou neklasifikování silnic první třídy, oponoval vládní plán hospodářského a sociální rozvoje, prosazuje větší podporu veřejné dopravy. Každý týden organizuje cyklojízdy a cyklistické vyjížďky po městě a propaguje kolo jako dopravní prostředek

Více: http://mickosice.sk
Fotografie: http://media.auto-mat.cz/main.php?g2_itemId=26113

Toruň

Severopolské město (200 tisíc obyvatel) je zapsáno na listině světového dědictví UNESCO. Třetinu jeho rozlohy tvoří historicky založená zeleň parků a lesů, a celé město obkružuje zelený pás. Přestože historické jádro funguje jako pěší zóna, zbytek města se potýká s neregulovaným proudem automobilů. Veřejná doprava je velmi slabá, přestože město v rámci svým možností obnovuje vozový park tramvají a autobusů.

Cyklistická asociace Toruň považuje za svůj úspěch, že veřejnost přestala vnímat jízdní kolo pouze jako prostředek k rekreaci, ale jako příležitost k rozvoji města. Jeho vedení tak zapojuje cyklistiku do plánů na dopravní obslužnost města. Cyklistická infrastruktura se nově stala součástí staveb a rekonstrukcí silnic, a zástupce Asociace je zaměstnán jako odborník na cyklistiku v dopravním odboru města. Asociace organizuje cyklojízdy a celou řadu vzdělávacích programů

Více: http://rowerowytorun.com.pl
Fotografie: http://media.auto-mat.cz/main.php?g2_itemId=26112

Fotogalerie celého projektu:

http://media.auto-mat.cz/main.php?g2_itemId=26111

Pozvánky

1964964_629505587122635_1786967422_n
Velká jarní oranžová cyklojízda aneb Udělejme z Brna Amsterdam!
17.04. | 18:00
Velké cyklojízdy v Krně bobtnají každým rokem! Přidejte se k letošnímu oranžovému cyklošílenství i vy! Krno hýbe celým světem! Více zde.
Film Auto*Mat
object(stdClass)#2443 (10) { ["33413"]=> object(stdClass)#2782 (4) { ["title"]=> string(48) "Druhé narozeniny křižovatky Kapitána Jaroše" ["link"]=> string(75) "http://prahounakole.cz/2014/04/druhe-narozeniny-krizovatky-kapitana-jarose/" ["image"]=> string(77) "http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2012/04/jaros_vk_06-300x225.jpg" ["excerpt"]=> string(468) "Jedna z velkých bariér cyklistické dopravy v Praze, křižovatka na nábřeží Kapitána Jaroše, byla odstraněna v dubnu 2012. Tedy přesně před dvěma roky. Díky rekonstrukci tak získalo kvalitní a bezpečnou podobu dříve poměrně nebezpečné místo, nechvalně proslulé úmrtím Jana Bouchala, spoluzakladatele iniciativy Auto*Mat. Vzrůstající počty průjezdů Po rekonstrukci stále narůstají počty lidí projíždějících na kolech ..více" } ["33491"]=> object(stdClass)#2731 (4) { ["title"]=> string(29) "Komořanská lávka otevřena" ["link"]=> string(57) "http://prahounakole.cz/2014/04/komoranska-lavka-otevrena/" ["image"]=> string(88) "http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2014/04/mdub_lavka_otevirani_2-300x225.jpg" ["excerpt"]=> string(363) "V sobotu 12. dubna v 11 hodin byla pro veřejnost slavnostně otevřena lávka pod dálničním okruhem v Komořanech. Jak lávka vypadá, jak se po ní jezdí, a proč trvalo tak dlouho, než byla zprovozněna? Odkud a kam Lávka, proznačená jako trasa A102, nabízí nová nebo pohodlnější spojení z modřanské stezky A2. Z Modřanské stezky tak ..více" } ["33417"]=> object(stdClass)#2449 (4) { ["title"]=> string(48) "Představujeme rozšířený tým Prahou na kole" ["link"]=> string(74) "http://prahounakole.cz/2014/04/predstavujeme-rozsireny-tym-prahou-na-kole/" ["image"]=> string(84) "http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2014/04/petr_dlouhy_ct_548-300x168.jpg" ["excerpt"]=> string(430) "Redakce Prahou na kole po delší době úspěšně rozšířila své řady o nové tváře. Díky tomu vám budeme moci nabídnout kvalitnější články, nové překlady toho nejzajímavějšího, co k městské cyklistice v zahraničí vychází, i větší soustředění na pražské záležitosti. Dlouhé období, kdy web vypadal téměř jako “one man show” tímto končí. S novou krví přicházejí ..více" } ["33359"]=> object(stdClass)#2419 (4) { ["title"]=> string(39) "Tramvajovým výtahem nově i dopoledne" ["link"]=> string(68) "http://prahounakole.cz/2014/04/tramvajovym-vytahem-nove-i-dopoledne/" ["image"]=> string(78) "http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2008/11/vk_krejcarek-300x225.jpg" ["excerpt"]=> string(423) "S příchodem dubna vstoupily v platnost některé změny v cestování s kolem v městské hromadné dopravě. Zatím tedy ve zkušebním provozu. Pojďme se na ně podívat zároveň si připomeňme některé ne příliš známé informace ohledně přepravy kola v MHD. Tramvajový výtah Zásadní změna posledních dní se týká používání tramvajových výtahů. Možnost jejich využití se rozšířila ..více" } ["33304"]=> object(stdClass)#2781 (4) { ["title"]=> string(19) "Strach z cyklistiky" ["link"]=> string(51) "http://prahounakole.cz/2014/04/strach-z-cyklistiky/" ["image"]=> string(79) "http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2014/04/vk-nl-nehelmy-300x225.jpg" ["excerpt"]=> string(479) "Přinášíme překlad zajímavého článku z časopisu Sound of Cycling, Urban Cycling Cultures, který byl vydán v rámci mezinárodní konference Velo-city Vienna 2013 a jehož autorem je Dave Horton. Konference, která se konala pod záštitou města Vídeň, je součástí série konferencí organizovaných Evropskou cyklistickou federací The European Cyclists’ Federation (ECF). Za svolení  publikovat tento článek srdečně děkujeme autorovi Daveovi ..více" } ["33218"]=> object(stdClass)#2722 (4) { ["title"]=> string(44) "Cyklisté sobě: setkáme se na cyklojízdě" ["link"]=> string(70) "http://prahounakole.cz/2014/04/cykliste-sobe-setkame-se-na-cyklojizde/" ["image"]=> string(74) "http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2014/04/P1010289-300x224.jpg" ["excerpt"]=> string(370) "Iniciativa Cyklisté sobě se s přicházejícím jarem utěšeně rozvíjí. Máme za sebou malý jarní úklid, na Praze 5, 6, 8 a 10 se věci posouvají kupředu. Pracujeme na vývoji webu. Máme pro vás také výzvy: některé skupiny potřebují probudit ze zimního spánku. A vypisujeme také soutěž o logo iniciativy. Konečně, chcete-li se s lidmi z ..více" } ["33109"]=> object(stdClass)#2761 (4) { ["title"]=> string(18) "Strach z cyklistů" ["link"]=> string(49) "http://prahounakole.cz/2014/04/strach-z-cyklistu/" ["image"]=> string(80) "http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2014/04/cyklista_drtic-300x218.jpg" ["excerpt"]=> string(409) "Poté, co jsme zjistili, že špatně řešená křižovatka odradí 80 % cyklistů, protože se budou bát ji použít, je na čase podívat se na druhou stránku mince. Máme totiž nezanedbatelné indicie, že i řidiči se cyklistů na městských ulicích bojí. Bleskový průzkum Bleskový korespondenční průzkum provedený pod falešnou identitou u čtenářů magazínu AUTO prokázal, že ..více" } ["33148"]=> object(stdClass)#2762 (4) { ["title"]=> string(40) "Do práce na kole 2014 – pojedete?" ["link"]=> string(53) "http://prahounakole.cz/2014/03/do-prace-na-kole-2014/" ["image"]=> string(79) "http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2014/03/vk-opletalova-300x225.jpg" ["excerpt"]=> string(431) "Od 17. března běží na stránce www.dopracenakole.net registrace týmů pro nadcházející, v pořadí již čtvrtý, ročník stejnojmenné soutěže – Do práce na kole. Cílem akce pořádané pražskou iniciativou Auto*Mat je snaha omezit zbytečné zahlcování měst automobily každodenní cestou do práce, ale i zlepšit kondici lidí a oživit ulice. Soutěž bude probíhat během května a zúčastnit ..více" } ["33161"]=> object(stdClass)#2763 (4) { ["title"]=> string(56) "Z For Bikes s “tak trochu naší” cyklomapou" ["link"]=> string(72) "http://prahounakole.cz/2014/03/z-for-bikes-s-tak-trochu-nasi-cyklomapou/" ["image"]=> string(78) "http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2014/03/mapa_screen1-300x197.png" ["excerpt"]=> string(363) "Dnes začíná v Praze cyklistický veletrh For Bikes. Jak už je tradicí, na veletrh se dostanete i na kole, před vchodem budou připraveny stojany. A jako každý rok zde určitě najdeme jak hlavní zástupce městské cyklistiky, tak prezentace krajů a hlavního města Prahy. Kromě zážitků a seznámení s novinkami na poli cyklistiky si tak z ..více" } ["32434"]=> object(stdClass)#2764 (4) { ["title"]=> string(27) "Na červenou? Rozhodně ne!" ["link"]=> string(55) "http://prahounakole.cz/2014/03/na-cervenou-rozhodne-ne/" ["image"]=> string(83) "http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2014/03/jizda_na_cervenou-300x225.jpg" ["excerpt"]=> string(430) "Zásady zodpovědné jízdy na kole, cyklistická etiketa, věnují pozornost i problému jízdy na červenou. Nefunkční detekční smyčky, špatně přístupná tlačítka pro cyklisty a více než minutové čekací doby, to vše nás “vychovává” k tomu brát světelné signály při průjezdu křižovatkou jen jako poradní hlas. Přesto je velmi dobrý důvod, proč na červenou nejezdit: Jízda na ..více" } }
object(stdClass)#2722 (10) { ["1924"]=> object(stdClass)#2443 (4) { ["title"]=> string(25) "Tipy jak oslovit místní" ["link"]=> string(54) "http://zazitmestojinak.cz/1924/tipy-jak-oslovit-mistni" ["image"]=> string(0) "" ["excerpt"]=> string(387) "Zajímá vás, jak nejsnáze oslovit lidi ve vašem okolí a zapojit je? Oslovit sousedy a místní může být někdy náročné, jak si vyzkoušeli i organizátoři předchozích ročníků Zažít město jinak. Někdy je vůbec těžké dostat se do domů a nechat letáčky ve schránce, osobní komunikace stojí spoustu času a lidé bývají nedůvěřiví nebo pasivní. Zdevíce" } ["1916"]=> object(stdClass)#2764 (4) { ["title"]=> string(47) "Výzva k zapojení do Zažít město jinak 2014" ["link"]=> string(73) "http://zazitmestojinak.cz/1916/vyzva-k-zapojeni-do-zazit-mesto-jinak-2014" ["image"]=> string(0) "" ["excerpt"]=> string(350) "Máte chuť na jeden den oživit svou ulici a poznat sousedy? Zapojte se do Zažít město jinak 2014 a zorganizujte sousedskou slavnost ve své čtvrti! Náš byt může být 2+kk, ale kolem něj se rozprostírá plocha celého domu, dvorek za ním, síť ulic nebo park. To všechno jsou místa, která můžeme chápat jako vlastní, užívatvíce" } ["1904"]=> object(stdClass)#2763 (4) { ["title"]=> string(48) "Výzva do Zažít město jinak v Praze již brzy" ["link"]=> string(74) "http://zazitmestojinak.cz/1904/vyzva-do-zazit-mesto-jinak-v-praze-jiz-brzy" ["image"]=> string(0) "" ["excerpt"]=> string(419) "Začátkem března jsme se sešli s místními organizátory sousedských slavností Zažít město jinak z minulých ročníků a pohovořili o letošním Zažít město jinak 2014, který se uskuteční v sobotu 20. září. Přípravy sousedských slavností začínají o  něco dříve nežli v předchozích letech. Cílem je mít dostatek času se zaměřit na komunikaci s místními aktéry a občany avíce" } ["1839"]=> object(stdClass)#2762 (4) { ["title"]=> string(44) "Schůzka organizátorů Zažít město jinak" ["link"]=> string(69) "http://zazitmestojinak.cz/1839/schuzka-organizatoru-zazit-mesto-jinak" ["image"]=> string(81) "http://zazitmestojinak.cz/wp-content/uploads/Letna_Dita-Havrankova-05-545x363.jpg" ["excerpt"]=> string(395) "Přípravy na Zažít město jinak 2014 jsou již zahájeny a jsme rádi, že v návaznosti na minulý ročník roste zájem o pořádání sousedských slavností v dalších městech České republiky.  Z těchto důvodů jsme se rozhodli uspořádat schůzku všech organizátorů, kteří uvažují o pořádání Zažít město jinak ve svých městech v roce 2014 (mimo Prahu, kterávíce" } ["1827"]=> object(stdClass)#2761 (4) { ["title"]=> string(37) "Veselé Vánoce a šťastný rok 2014" ["link"]=> string(63) "http://zazitmestojinak.cz/1827/vesele-vanoce-a-stastny-rok-2014" ["image"]=> string(0) "" ["excerpt"]=> string(13) "   " } ["1776"]=> object(stdClass)#2781 (4) { ["title"]=> string(57) "Ohlédnutí za letošním ročníkem Zažít město jinak" ["link"]=> string(79) "http://zazitmestojinak.cz/1776/ohlednuti-za-letosnim-rocnikem-zazit-mesto-jinak" ["image"]=> string(0) "" ["excerpt"]=> string(429) "Zářijová sousedská slavnost Zažít město jinak je již za námi a rádi bychom vám nabídli krátké ohlédnutí za osmým ročníkem tohoto projektu. Na 41 sousedských slavností v Praze, v Ostravě a Olomouci poukázalo na význam sousedské spolupráce a oživování veřejného prostoru. Tímto bychom vám rádi představili závěrečnou zprávu Zažít město jinak 2013 a připomněli vám, jak probíhalyvíce" } ["1600"]=> object(stdClass)#2419 (4) { ["title"]=> string(54) "Jak ožila Ostrava a Olomouc a co plánují příště" ["link"]=> string(46) "http://zazitmestojinak.cz/1600/ostrava_olomouc" ["image"]=> string(65) "http://zazitmestojinak.cz/wp-content/uploads/ostrava4-545x363.jpg" ["excerpt"]=> string(429) "Letos poprvé probíhaly sousedské slavnosti Zažít město jinak kromě desítek míst v Praze také v Ostravě a Olomouci. Jaký úspěch organizátoři sklidili a podařilo se jim oživit vybrané ulice? Ostravští organizátoři z různých náznaků tušili již před akcí, že zde bude mít Zažít město jinak pozitivní přijetí. Úspěch, který zde nakonec sousedské slavnosti měly, ale předčil i tytovíce" } ["1587"]=> object(stdClass)#2449 (4) { ["title"]=> string(70) "Sousedské slavnosti oživily o víkendu desítky míst po celé Praze" ["link"]=> string(37) "http://zazitmestojinak.cz/1587/sobota" ["image"]=> string(76) "http://zazitmestojinak.cz/wp-content/uploads/Lucie-Fenclova_7743-545x363.jpg" ["excerpt"]=> string(410) "Na téměř čtyřiceti místech v Praze, Ostravě a Olomouci se včera podařilo vytvořit příjemná místa s přátelskou atmosférou. Také zóny, které se letos zapojily poprvé, ožily velmi spontánně a lidé si mohli na chvíli užít svou čtvrť jinak. Například na Letné v Čechově ulici si místní natáhli přes silnici tenisovou síť, ve Veverkově ulici nedaleko odsud se sešlyvíce" } ["1573"]=> object(stdClass)#2731 (4) { ["title"]=> string(26) "Městem až do noci…" ["link"]=> string(53) "http://zazitmestojinak.cz/1573/zazit-mesto-az-do-noci" ["image"]=> string(66) "http://zazitmestojinak.cz/wp-content/uploads/vrsovice1-545x363.jpg" ["excerpt"]=> string(129) "Nechce se vám dnes končit odpoledním programem? Zajděte na některou z námi doporučených afterparty. Budeme žít do noci!" } ["1526"]=> object(stdClass)#2782 (4) { ["title"]=> string(60) "“Malostranské parkoviště” bez aut již zítra" ["link"]=> string(54) "http://zazitmestojinak.cz/1526/malostranske-parkoviste" ["image"]=> string(76) "http://zazitmestojinak.cz/wp-content/uploads/zmj_mala-strana-fcb-545x362.jpg" ["excerpt"]=> string(356) "Malostranské náměstí se do sousedské slavnosti zapojí letos již podruhé. Vznik zóny na chodnících kolem parkoviště inicovali občané Malé Strany a Hradčan, kteří chtějí navrátit náměstí lidem. Kromě Zažít město jinak totiž místní organizují také petici za zrušení parkoviště v dolní části Malostranského náměstí." } }
object(stdClass)#2781 (10) { ["8846"]=> object(stdClass)#2722 (4) { ["title"]=> string(46) "Máte Facebook? Domalujte se v naší aplikaci" ["link"]=> string(72) "http://www.dopracenakole.net/mate-facebook-domalujte-se-v-nasi-aplikaci/" ["image"]=> string(73) "http://www.dopracenakole.net/wp-content/uploads/rozjekoloktiv-300x110.jpg" ["excerpt"]=> string(164) "Je to jednoduché. Jděte na naší novou aplikaci speciálně vyvinutou pro Do práce na kole, nahrajte si vlastní obrázek a domalujte si ho podle vašeho vkusu!" } ["7837"]=> object(stdClass)#2782 (4) { ["title"]=> string(25) "Nová eko-trička a video" ["link"]=> string(51) "http://www.dopracenakole.net/do-prace-na-kole-2014/" ["image"]=> string(76) "http://www.dopracenakole.net/wp-content/uploads/Foto-Tricko-DPNK-300x200.jpg" ["excerpt"]=> string(337) "Do práce na kole 2014 je ve znamení oživování a zpříjemňování pracovního prostředí. Tento nápad se odráží v naší nové grafice. Je vám v kanceláři smutno? Barevná dámská a pánská eko-trička od firmy OP TIGER se budou dobře vyjímat ve větším kolektivu. A pracovní den vám zpříjemní naše nové video." } ["8780"]=> object(stdClass)#2731 (4) { ["title"]=> string(55) "Nemůžete najít nikoho do týmu? Je tu naše seznamka" ["link"]=> string(79) "http://www.dopracenakole.net/nemuzete-najit-nikoho-do-tymu-je-tu-nase-seznamka/" ["image"]=> string(64) "http://www.dopracenakole.net/wp-content/uploads/Kola-300x200.jpg" ["excerpt"]=> string(143) "Jste v práci sami nebo pracujete jako živnostníci a nemůžete najít druhého do páru? Najděte si spřízněné duše na naší seznamce." } ["9267"]=> object(stdClass)#2449 (4) { ["title"]=> string(49) "Zažijte nevšední teambuilding na Karlštejnsku" ["link"]=> string(75) "http://www.dopracenakole.net/zazijte-nevsedni-teambuilding-na-karlstejnsku/" ["image"]=> string(68) "http://www.dopracenakole.net/wp-content/uploads/u_dubu_2-300x117.jpg" ["excerpt"]=> string(370) "Bojujete za svoji firmu v rámci Do práce na kole? Nebo dokonce máte v rámci firmy více týmů, které jezdí proti sobě? Nabízíme vám zajímavou příležitost, jak tento souboj vyhrát nebo si minimálně své skóre vylepšit o několik stovek kilometrů. Ptáte se jak? Jednoduše, zúčastněte se krátkého cyklistického kempu Šlapu na kole do práce. " } ["8833"]=> object(stdClass)#2419 (4) { ["title"]=> string(36) "Velká jarní oranžová cyklojízda" ["link"]=> string(61) "http://www.dopracenakole.net/velka-jarni-oranzova-cyklojizda/" ["image"]=> string(69) "http://www.dopracenakole.net/wp-content/uploads/Facebook1-300x114.jpg" ["excerpt"]=> string(285) "Přijeďte ve čtvrtek 17. dubna na Velkou jarní oranžovou cyklojízdu v oranžovém! Startuje se v 18.00 v parku na Moravském náměstí. Letošní cyklojízda přivítá nizozemského velvyslance Eda Hoekse a ponese se v duchu tulipánů, dřeváků, sýrů a větrných mlýnů. " } ["8829"]=> object(stdClass)#2761 (4) { ["title"]=> string(35) "V Budějovicích je o co soutěžit" ["link"]=> string(61) "http://www.dopracenakole.net/v-budejovicich-je-o-co-soutezit/" ["image"]=> string(65) "http://www.dopracenakole.net/wp-content/uploads/kolo1-259x200.jpg" ["excerpt"]=> string(313) "Počet partnerů Do práce na kole v Českých Budějovicích se každým dnem rozrůstá a vy se tak můžete těšit na hodnotné ceny přesahující 80 000 Kč. Navíc vás čeká bohatý program, zajímavé akce na triko a 22. dubna vyrazíme na Velkou jarní cyklojízdu. Registrujte se a soutěžte s námi!" } ["9186"]=> object(stdClass)#2762 (4) { ["title"]=> string(41) "Festival Město na kole už tento víkend" ["link"]=> string(68) "http://www.dopracenakole.net/festival-mesto-na-kole-uz-tento-vikend/" ["image"]=> string(73) "http://www.dopracenakole.net/wp-content/uploads/mesto-na-kole-243x200.jpg" ["excerpt"]=> string(248) "Již o tomto víkendu 12. a 13. dubna se pražská náplavka Rašínova nábřeží promění v cyklistický festival Město na kole. Tato dvoudenní akce se na pražském nábřeží koná již potřetí a těší se značné oblibě veřejnosti. " } ["8887"]=> object(stdClass)#2763 (4) { ["title"]=> string(28) "Podrobná pravidla soutěže" ["link"]=> string(55) "http://www.dopracenakole.net/podrobna-pravidla-souteze/" ["image"]=> string(0) "" ["excerpt"]=> string(191) "Na této stránce naleznete podrobná pravidla soutěže Do práce na kole v Praze. Pokud budete mít i přesto dotazy týkající se pravidel, kontaktujte nás na kontakt@dopracenakole.net. " } ["8881"]=> object(stdClass)#2764 (4) { ["title"]=> string(46) "Magistrát města Přerova bude jezdit na kole" ["link"]=> string(73) "http://www.dopracenakole.net/magistrat-mesta-prerova-bude-jezdit-na-kole/" ["image"]=> string(67) "http://www.dopracenakole.net/wp-content/uploads/přerov-300x198.jpg" ["excerpt"]=> string(164) "Do soutěže se již přihlásily čtyři týmy z Magistrátu města Přerova, který také hradí svým zaměstnancům vstupní registrační poplatek v soutěži." } ["9167"]=> object(stdClass)#2443 (4) { ["title"]=> string(32) "Velká jarní cyklojízda Plzní" ["link"]=> string(58) "http://www.dopracenakole.net/velka-jarni-cyklojizda-plzni/" ["image"]=> string(66) "http://www.dopracenakole.net/wp-content/uploads/plzeň-300x147.jpg" ["excerpt"]=> string(443) "Od Andělíčka z Náměstí Republiky v Plzni 22.dubna v 17:00 vyrazí peloton nadšených cyklistů na Velkou jarní cyklojízdu. Společně se projedeme naplánovanou trasu v centru města. Tempo očekávejte velmi poklidné. Po skončení cyklojízdy se bude konat afterparty v tzv. Proluce v Křižíkových sadech, na které vystoupí legendární plzeňská kapela Znouzectnost. Zvonky, trumpety, píšťalky a jiná rámusidla s sebou!" } }
2046