, , , , , ,
15. Září. 2011

Magistrálu je možné ihned zklidnit, zjistil magistrát. Nechal si to pro sebe

PRAHA – Severojižní magistrálu (1) můžeme okamžitě utlumit a nedojde ke kolapsu dopravy. Došla k tomu studie (2), již vytvořil magistrát na pokyn bývalého primátora Pavla Béma. V posledních dvaceti letech tvrdí vedení Prahy bez ohledu na politickou příslušnost, že před polidštěním magistrály musíme dostavět Městský okruh. Nová studie tento mýtus vyvrací (3) a dokládá, že tunely a další silnice kolem centra nám nepomohou. Naopak: začne-li fungovat tunel Blanka a nedojde k omezení magistrály, další tisíce aut katastrofálně zahltí centrum Prahy. Přestože materiál boří pražské dogma, nikdo o něm neví. Čím to je? Magistrát strčil vlastní studii do šuplíku. Nejenže se neřídí jejími závěry, ale činí protichůdná opatření.

„Propočty ukázaly, že magistrála neslouží tranzitní dopravě, jak se traduje. Tři čtvrtiny vozů řídí zlenivělí Pražané, kteří raději sedí v dopravní zácpě a obtěžují své okolí, než aby jeli do centra metrem, tramvají či na kole jako ostatní,“ tvrdí Vratislav Filler z iniciativy Auto*Mat, která studii představila novinářům. Magistrát se k tomu dodnes neodhodlal, byť studie vznikla už koncem loňského roku. Magistrála je nejvážnějším dopravním a urbanistickým problémem Prahy. Míra hluku a zamoření ovzduší v jejím okolí překračuje hygienické normy a ohrožuje lidské zdraví.

Studie došla k závěru, že magistrálu je možné přeměnit v městský bulvár a nejméně o čtvrtinu snížit její kapacitu. Aby auta nezatěžovala okolní ulice, stačí, aby vjezd aut do Pražské památkové rezervace poklesl o patnáct procent. Toho lze docílit několika překvapivě levnými a snadnými opatřeními. Uvažované tunely u Muzea studie vyhodnotila jako plýtvání penězi, neboť tunel by nevedl ke zklidnění provozu.

„Národní muzeum usiluje o zásadní zklidnění severojižní magistrály v prostoru Václavského náměstí a jeho okolí. Souhlasíme s myšlenkou „kulturního ostrova“ – rozsáhlé pěší zóny mezi starou a novou budovou muzea, kterou navrhuje i tato studie,“ komentovala materiál tisková mluvčí Národního muzea Radka Schusterová. „Podporujeme kroky vedoucí k reálnému řešení. Naším dlouhodobým cílem je celková revitalizace oblasti,“ dodala mluvčí.

Utlumení magistrály si přeje i Sdružení Nového Města pražského. „Magistrála nemůže nadále vévodit vrchní části Václavského náměstí. Ideální by bylo snížení počtu automobilů na magistrále za stávajících sta tisíc denně na polovinu. Ostatně i z povrchu celého náměstí by měly automobily ve střednědobém horizontu úplně zmizet,“ říká předseda občanského sdružení Jan Adámek.

Novou studii zpracovaly dvě příspěvkové organizace hlavního města Prahy – Útvar rozvoje města spolu s Úsekem dopravního inženýrství TSK. Pracovaly na ní od roku 2009, studii konzultovaly s Prahou 2 a s Prahou 4. Ani tyto městské části však netušily, že studie už půl roku existuje.

Už v březnu 2011 dostal studii k dispozici dopravní výbor pražského zastupitelstva. „Jenže výbor nepřijal žádné stanovisko a se závěry studie se nepracuje. Naopak, probíhající úpravy územního plánu jsou v rozporu s doporučeními odborníků. Proto jsme studii okopírovali a rozeslali členům zastupitelstva. Pokud máme jasně popsaný problém a víme, jak ho řešit, je trestuhodné sedět s rukama v klíně a jen se dívat, jak se v Praze stále hůře dýchá,“ říká Vratislav Filler z Auto*Matu.

Iniciativa Auto*Mat vyzvala v polovině července radního pro dopravu Karla Březinu (4), aby k magistrále ustavil pracovní komisi. Březina na to dodnes nereagoval.

Z nové magistrátní studie vyplývá pro Prahu ještě jeden mimořádně závažný závěr: pokud město promešká otevření tunelu Blanka, bude pozdější zklidňování magistrály mnohem obtížnější. Blanka magistrále neulehčí, naopak zdvojnásobí kapacitu příjezdu do vnitřní Prahy a zvýší tlak na to, aby také kapacita ulic zůstala stejná jako dnes.

Studie proto navrhuje snížit kapacitu severojižní magistrály o čtvrtinu a přeměnit ulice 5. května, Sokolskou a Legerovu v městské bulváry podobné těm v Paříži. Ke zlidštění prostoru ulic má přispět zúžení vozovky, odstranění připojovacích a odbočovacích pruhů, umístění desítek nových přechodů pro chodce nebo výsadba stromořadí. Například na Praze 2 tak pěší mohou získat až 10 tisíc čtverečních metrů nového uličního prostoru. Mezi starou a novou budovou Národního muzea navrhuje studie vytvořit „kulturní ostrov“: rozsáhlou pěší zónu přístupnou pomocí nových přechodů od Státní opery, Vinohradské ulice a Václavského náměstí.

Místostarosta Prahy 2 Václav Vondrášek připomíná, že jeho městská část po komplexním řešení problému magistrály volá již roky. „Okolí magistrály v Praze 2 je dopravou vůbec nepostiženějším místem v celé republice. Statistiky ukazují, že kvůli smogu a hluku tu doslova umírají lidé, rapidně se zvyšuje výskyt vážných onemocnění. Zklidnit magistrálu je nezbytné,“ řekl Václav Vondrášek.

Podle nezávislého urbanisty Ivana Lejčara odpovídá zklidnění magistrály progresivním světovým trendům. „Dopravní politiky měst vyspělých evropských států říkají: nestavme nové silnice uvnitř města, ty jen přivedou další auta. Automobilovou dopravu je naopak potřeba tvrdě regulovat,“ vysvětluje Lejčar. „Zklidněná magistrála bude sloužit vyváženě automobilistům pěším i cyklistům a bude obyvatelná,“ dodává urbanista.

Magistrátní studie se zabývá také plánovanou výstavbou. Za hrozbu pro zklidnění magistrály označuje developerské projekty na nádraží Praha-Bubny, takzvané Velké Roztyly a další. Přemrštěný počet nových parkovacích stání v nových budovách by totiž přilákal další auta na severojižní magistrálu, a opatření ke zklidnění dopravy v centru města by mohla být neúčinná. Oblasti, kde se plánují velké stavby, jsou přitom dobře napojené na veřejnou dopravu a projekty by měly počítat s jejím maximálním využitím.

Přílohy:

1) Magistrála na webu: http://www.auto-mat.cz/aktivity/magistrala/

2) Co vyplývá ze studie magistrátu o severojižní magistrále:

1/ Magistrála neslouží jako tranzitní komunikace, více než tři čtvrtiny vozidel mají start nebo cíl v širším centru města.

2/ Dlouhé i krátké tunely za Muzeem jsou dopravně a urbanisticky nevhodné řešení.

3/ Aby auta po zklidnění magistrály nezatížila okolní ulice, je nezbytné snížit objem automobilové dopravy v historickém centru přibližně o 15 %. Větší zklidnění magistrály (na poloviční kapacitu) by si žádalo snížit intenzitu automobilového provozu v centru až o 30 %.

4/ Hrozbou pro zklidnění magistrály mohou být developerské projekty v rozvojových územích podél magistrály, a to i mimo oblast centra.

Obrazové shrnutí nové studie:
http://www.auto-mat.cz/wp-content/uploads-atm/2009/07/TZ-1108b_handout_A4_jpg.pdf

Výtah nejdůležitějších informací: http://www.auto-mat.cz/wp-content/uploads-atm/2009/07/Studie_humanizace_magistrala_vytah_AM.pdf

Kompletní studie:
http://www.urm.cz/cs/clanek/335/humanizace-severojizni-magistraly

3) Jak by měla vypadat magistrála po zklidnění?

Studie pražského magistrátu vyjmenovává sadu nástrojů ke zmenšení objemu automobilové dopravy v centru města – a to jak krátkodobých (snížení rychlosti, zúžení a snížení počtu jízdních pruhů, instalace přechodů a příčných křížení, rozšíření chodníků, výsadba zeleně, odstranění reklam), tak dlouhodobých (dodržování schválených Zásad územního rozvoje, zvýšení podílu MHD, regulace dopravy, zlepšení podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu a další).

Na četných příkladech ze zahraničí studie dokumentuje možnou přeměnu ulic nyní přetížených dopravou na polyfunkční prostory, kde může vedle sebe koexistovat automobilová doprava a další funkce, včetně pobytových (široké chodníky, obchody, cyklostezka). Poukazuje na potřebu kvalitního parteru, úrovňových křížení rušné komunikace, ukazuje pozitivní vliv městské zeleně na uliční prostředí. Podchody, zdi, mimoúrovňová křížení nebo dokonce protihlukové stěny jsou do městského prostředí naopak naprosto nevhodné, jak ukazuje kritické zhodnocení dosavadních studií navrhujících zpravidla krátké tunely za Muzeem (Satra 2008, Pragoprojekt 2008).

Magistrála by se měla proměnit do podoby městského bulváru. Studie navrhuje dávkovat vjezd na magistrálu od jihu vložením světelné křižovatky za křížení s Jižní spojkou, částečné zahloubení u Brumlovky, zúžení pruhů na Praze 4 a doplnění o chodníky a stromořadí, úrovňové křižovatky na náměstí Hrdinů, přechody a cyklopruhy v Legerově a Sokolské, výrazné rozšíření přechodů na náměstí I. P. Pavlova, rozsáhlou pěší zónu („Muzejní ostrov“) mezi budovami Národního muzea, doplnění a zvýšení počtu pěších přechodů (např. před Státní operou) při zachování úrovňového průjezdu automobilů před Muzeem, obnovení tramvajové zastávky na Štvanici, celkové odebrání 10 000 m2 ploch pro automobilovou dopravu na území Prahy 2.

Ze studie jednoznačně vyplývá, že humanizaci magistrály je vhodné provést v přímé návaznosti na zprovoznění tunelu Blanka. Humanizace by přinesla obyvatelům Prahy 2 a 4 alespoň částečné zlepšení životního prostředí, rozhodně ale zvýšení kvality uličního prostoru na nyní takřka neobyvatelných ulicích 5. května, Legerově a Sokolské. V okolí severojižní magistrály dochází dlouhodobě k překračování zákonných hygienických limitů pro hluk a emise. Desítky tisíc lidí tak žijí v prostředí, které bezprostředně ohrožuje jejich zdraví.

4) Dopis Auto*Matu radnímu Březinovi: http://www.auto-mat.cz/wp-content/uploads-atm/2009/07/Dopis_Auto-Mat_Brezina_komise_magistrala_120711.pdf

Odpověď radního Březiny: http://www.auto-mat.cz/wp-content/uploads-atm/2009/07/Dopis_Brezina_AutoMat_magistrala_tempo30.pdf

Pozvánky

11875_10152283866429547_292067272_n-2
Velká jarní cyklojízda České Budějovice
22.04. | 17:00
Přidejte se k historicky třetí velké cyklojízdě v Českých Budějovicích! Budějice jedou! Více zde. 
Film Auto*Mat
object(stdClass)#2722 (10) { ["33413"]=> object(stdClass)#2396 (4) { ["title"]=> string(48) "Druhé narozeniny křižovatky Kapitána Jaroše" ["link"]=> string(75) "http://prahounakole.cz/2014/04/druhe-narozeniny-krizovatky-kapitana-jarose/" ["image"]=> string(77) "http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2012/04/jaros_vk_06-300x225.jpg" ["excerpt"]=> string(468) "Jedna z velkých bariér cyklistické dopravy v Praze, křižovatka na nábřeží Kapitána Jaroše, byla odstraněna v dubnu 2012. Tedy přesně před dvěma roky. Díky rekonstrukci tak získalo kvalitní a bezpečnou podobu dříve poměrně nebezpečné místo, nechvalně proslulé úmrtím Jana Bouchala, spoluzakladatele iniciativy Auto*Mat. Vzrůstající počty průjezdů Po rekonstrukci stále narůstají počty lidí projíždějících na kolech ..více" } ["33491"]=> object(stdClass)#2701 (4) { ["title"]=> string(29) "Komořanská lávka otevřena" ["link"]=> string(57) "http://prahounakole.cz/2014/04/komoranska-lavka-otevrena/" ["image"]=> string(88) "http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2014/04/mdub_lavka_otevirani_2-300x225.jpg" ["excerpt"]=> string(363) "V sobotu 12. dubna v 11 hodin byla pro veřejnost slavnostně otevřena lávka pod dálničním okruhem v Komořanech. Jak lávka vypadá, jak se po ní jezdí, a proč trvalo tak dlouho, než byla zprovozněna? Odkud a kam Lávka, proznačená jako trasa A102, nabízí nová nebo pohodlnější spojení z modřanské stezky A2. Z Modřanské stezky tak ..více" } ["33417"]=> object(stdClass)#2416 (4) { ["title"]=> string(48) "Představujeme rozšířený tým Prahou na kole" ["link"]=> string(74) "http://prahounakole.cz/2014/04/predstavujeme-rozsireny-tym-prahou-na-kole/" ["image"]=> string(84) "http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2014/04/petr_dlouhy_ct_548-300x168.jpg" ["excerpt"]=> string(430) "Redakce Prahou na kole po delší době úspěšně rozšířila své řady o nové tváře. Díky tomu vám budeme moci nabídnout kvalitnější články, nové překlady toho nejzajímavějšího, co k městské cyklistice v zahraničí vychází, i větší soustředění na pražské záležitosti. Dlouhé období, kdy web vypadal téměř jako “one man show” tímto končí. S novou krví přicházejí ..více" } ["33359"]=> object(stdClass)#2717 (4) { ["title"]=> string(39) "Tramvajovým výtahem nově i dopoledne" ["link"]=> string(68) "http://prahounakole.cz/2014/04/tramvajovym-vytahem-nove-i-dopoledne/" ["image"]=> string(78) "http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2008/11/vk_krejcarek-300x225.jpg" ["excerpt"]=> string(423) "S příchodem dubna vstoupily v platnost některé změny v cestování s kolem v městské hromadné dopravě. Zatím tedy ve zkušebním provozu. Pojďme se na ně podívat zároveň si připomeňme některé ne příliš známé informace ohledně přepravy kola v MHD. Tramvajový výtah Zásadní změna posledních dní se týká používání tramvajových výtahů. Možnost jejich využití se rozšířila ..více" } ["33304"]=> object(stdClass)#2677 (4) { ["title"]=> string(19) "Strach z cyklistiky" ["link"]=> string(51) "http://prahounakole.cz/2014/04/strach-z-cyklistiky/" ["image"]=> string(79) "http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2014/04/vk-nl-nehelmy-300x225.jpg" ["excerpt"]=> string(479) "Přinášíme překlad zajímavého článku z časopisu Sound of Cycling, Urban Cycling Cultures, který byl vydán v rámci mezinárodní konference Velo-city Vienna 2013 a jehož autorem je Dave Horton. Konference, která se konala pod záštitou města Vídeň, je součástí série konferencí organizovaných Evropskou cyklistickou federací The European Cyclists’ Federation (ECF). Za svolení  publikovat tento článek srdečně děkujeme autorovi Daveovi ..více" } ["33218"]=> object(stdClass)#2691 (4) { ["title"]=> string(44) "Cyklisté sobě: setkáme se na cyklojízdě" ["link"]=> string(70) "http://prahounakole.cz/2014/04/cykliste-sobe-setkame-se-na-cyklojizde/" ["image"]=> string(74) "http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2014/04/P1010289-300x224.jpg" ["excerpt"]=> string(370) "Iniciativa Cyklisté sobě se s přicházejícím jarem utěšeně rozvíjí. Máme za sebou malý jarní úklid, na Praze 5, 6, 8 a 10 se věci posouvají kupředu. Pracujeme na vývoji webu. Máme pro vás také výzvy: některé skupiny potřebují probudit ze zimního spánku. A vypisujeme také soutěž o logo iniciativy. Konečně, chcete-li se s lidmi z ..více" } ["33109"]=> object(stdClass)#2692 (4) { ["title"]=> string(18) "Strach z cyklistů" ["link"]=> string(49) "http://prahounakole.cz/2014/04/strach-z-cyklistu/" ["image"]=> string(80) "http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2014/04/cyklista_drtic-300x218.jpg" ["excerpt"]=> string(409) "Poté, co jsme zjistili, že špatně řešená křižovatka odradí 80 % cyklistů, protože se budou bát ji použít, je na čase podívat se na druhou stránku mince. Máme totiž nezanedbatelné indicie, že i řidiči se cyklistů na městských ulicích bojí. Bleskový průzkum Bleskový korespondenční průzkum provedený pod falešnou identitou u čtenářů magazínu AUTO prokázal, že ..více" } ["33148"]=> object(stdClass)#2735 (4) { ["title"]=> string(40) "Do práce na kole 2014 – pojedete?" ["link"]=> string(53) "http://prahounakole.cz/2014/03/do-prace-na-kole-2014/" ["image"]=> string(79) "http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2014/03/vk-opletalova-300x225.jpg" ["excerpt"]=> string(431) "Od 17. března běží na stránce www.dopracenakole.net registrace týmů pro nadcházející, v pořadí již čtvrtý, ročník stejnojmenné soutěže – Do práce na kole. Cílem akce pořádané pražskou iniciativou Auto*Mat je snaha omezit zbytečné zahlcování měst automobily každodenní cestou do práce, ale i zlepšit kondici lidí a oživit ulice. Soutěž bude probíhat během května a zúčastnit ..více" } ["33161"]=> object(stdClass)#2734 (4) { ["title"]=> string(56) "Z For Bikes s “tak trochu naší” cyklomapou" ["link"]=> string(72) "http://prahounakole.cz/2014/03/z-for-bikes-s-tak-trochu-nasi-cyklomapou/" ["image"]=> string(78) "http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2014/03/mapa_screen1-300x197.png" ["excerpt"]=> string(363) "Dnes začíná v Praze cyklistický veletrh For Bikes. Jak už je tradicí, na veletrh se dostanete i na kole, před vchodem budou připraveny stojany. A jako každý rok zde určitě najdeme jak hlavní zástupce městské cyklistiky, tak prezentace krajů a hlavního města Prahy. Kromě zážitků a seznámení s novinkami na poli cyklistiky si tak z ..více" } ["32434"]=> object(stdClass)#2733 (4) { ["title"]=> string(27) "Na červenou? Rozhodně ne!" ["link"]=> string(55) "http://prahounakole.cz/2014/03/na-cervenou-rozhodne-ne/" ["image"]=> string(83) "http://prahounakole.cz/wp-content/pnk/uploads/2014/03/jizda_na_cervenou-300x225.jpg" ["excerpt"]=> string(430) "Zásady zodpovědné jízdy na kole, cyklistická etiketa, věnují pozornost i problému jízdy na červenou. Nefunkční detekční smyčky, špatně přístupná tlačítka pro cyklisty a více než minutové čekací doby, to vše nás “vychovává” k tomu brát světelné signály při průjezdu křižovatkou jen jako poradní hlas. Přesto je velmi dobrý důvod, proč na červenou nejezdit: Jízda na ..více" } }
object(stdClass)#2691 (10) { ["1924"]=> object(stdClass)#2722 (4) { ["title"]=> string(25) "Tipy jak oslovit místní" ["link"]=> string(54) "http://zazitmestojinak.cz/1924/tipy-jak-oslovit-mistni" ["image"]=> string(0) "" ["excerpt"]=> string(387) "Zajímá vás, jak nejsnáze oslovit lidi ve vašem okolí a zapojit je? Oslovit sousedy a místní může být někdy náročné, jak si vyzkoušeli i organizátoři předchozích ročníků Zažít město jinak. Někdy je vůbec těžké dostat se do domů a nechat letáčky ve schránce, osobní komunikace stojí spoustu času a lidé bývají nedůvěřiví nebo pasivní. Zdevíce" } ["1916"]=> object(stdClass)#2733 (4) { ["title"]=> string(47) "Výzva k zapojení do Zažít město jinak 2014" ["link"]=> string(73) "http://zazitmestojinak.cz/1916/vyzva-k-zapojeni-do-zazit-mesto-jinak-2014" ["image"]=> string(0) "" ["excerpt"]=> string(350) "Máte chuť na jeden den oživit svou ulici a poznat sousedy? Zapojte se do Zažít město jinak 2014 a zorganizujte sousedskou slavnost ve své čtvrti! Náš byt může být 2+kk, ale kolem něj se rozprostírá plocha celého domu, dvorek za ním, síť ulic nebo park. To všechno jsou místa, která můžeme chápat jako vlastní, užívatvíce" } ["1904"]=> object(stdClass)#2734 (4) { ["title"]=> string(48) "Výzva do Zažít město jinak v Praze již brzy" ["link"]=> string(74) "http://zazitmestojinak.cz/1904/vyzva-do-zazit-mesto-jinak-v-praze-jiz-brzy" ["image"]=> string(0) "" ["excerpt"]=> string(419) "Začátkem března jsme se sešli s místními organizátory sousedských slavností Zažít město jinak z minulých ročníků a pohovořili o letošním Zažít město jinak 2014, který se uskuteční v sobotu 20. září. Přípravy sousedských slavností začínají o  něco dříve nežli v předchozích letech. Cílem je mít dostatek času se zaměřit na komunikaci s místními aktéry a občany avíce" } ["1839"]=> object(stdClass)#2735 (4) { ["title"]=> string(44) "Schůzka organizátorů Zažít město jinak" ["link"]=> string(69) "http://zazitmestojinak.cz/1839/schuzka-organizatoru-zazit-mesto-jinak" ["image"]=> string(81) "http://zazitmestojinak.cz/wp-content/uploads/Letna_Dita-Havrankova-05-545x363.jpg" ["excerpt"]=> string(395) "Přípravy na Zažít město jinak 2014 jsou již zahájeny a jsme rádi, že v návaznosti na minulý ročník roste zájem o pořádání sousedských slavností v dalších městech České republiky.  Z těchto důvodů jsme se rozhodli uspořádat schůzku všech organizátorů, kteří uvažují o pořádání Zažít město jinak ve svých městech v roce 2014 (mimo Prahu, kterávíce" } ["1827"]=> object(stdClass)#2692 (4) { ["title"]=> string(37) "Veselé Vánoce a šťastný rok 2014" ["link"]=> string(63) "http://zazitmestojinak.cz/1827/vesele-vanoce-a-stastny-rok-2014" ["image"]=> string(0) "" ["excerpt"]=> string(13) "   " } ["1776"]=> object(stdClass)#2677 (4) { ["title"]=> string(57) "Ohlédnutí za letošním ročníkem Zažít město jinak" ["link"]=> string(79) "http://zazitmestojinak.cz/1776/ohlednuti-za-letosnim-rocnikem-zazit-mesto-jinak" ["image"]=> string(0) "" ["excerpt"]=> string(429) "Zářijová sousedská slavnost Zažít město jinak je již za námi a rádi bychom vám nabídli krátké ohlédnutí za osmým ročníkem tohoto projektu. Na 41 sousedských slavností v Praze, v Ostravě a Olomouci poukázalo na význam sousedské spolupráce a oživování veřejného prostoru. Tímto bychom vám rádi představili závěrečnou zprávu Zažít město jinak 2013 a připomněli vám, jak probíhalyvíce" } ["1600"]=> object(stdClass)#2717 (4) { ["title"]=> string(54) "Jak ožila Ostrava a Olomouc a co plánují příště" ["link"]=> string(46) "http://zazitmestojinak.cz/1600/ostrava_olomouc" ["image"]=> string(65) "http://zazitmestojinak.cz/wp-content/uploads/ostrava4-545x363.jpg" ["excerpt"]=> string(429) "Letos poprvé probíhaly sousedské slavnosti Zažít město jinak kromě desítek míst v Praze také v Ostravě a Olomouci. Jaký úspěch organizátoři sklidili a podařilo se jim oživit vybrané ulice? Ostravští organizátoři z různých náznaků tušili již před akcí, že zde bude mít Zažít město jinak pozitivní přijetí. Úspěch, který zde nakonec sousedské slavnosti měly, ale předčil i tytovíce" } ["1587"]=> object(stdClass)#2416 (4) { ["title"]=> string(70) "Sousedské slavnosti oživily o víkendu desítky míst po celé Praze" ["link"]=> string(37) "http://zazitmestojinak.cz/1587/sobota" ["image"]=> string(76) "http://zazitmestojinak.cz/wp-content/uploads/Lucie-Fenclova_7743-545x363.jpg" ["excerpt"]=> string(410) "Na téměř čtyřiceti místech v Praze, Ostravě a Olomouci se včera podařilo vytvořit příjemná místa s přátelskou atmosférou. Také zóny, které se letos zapojily poprvé, ožily velmi spontánně a lidé si mohli na chvíli užít svou čtvrť jinak. Například na Letné v Čechově ulici si místní natáhli přes silnici tenisovou síť, ve Veverkově ulici nedaleko odsud se sešlyvíce" } ["1573"]=> object(stdClass)#2701 (4) { ["title"]=> string(26) "Městem až do noci…" ["link"]=> string(53) "http://zazitmestojinak.cz/1573/zazit-mesto-az-do-noci" ["image"]=> string(66) "http://zazitmestojinak.cz/wp-content/uploads/vrsovice1-545x363.jpg" ["excerpt"]=> string(129) "Nechce se vám dnes končit odpoledním programem? Zajděte na některou z námi doporučených afterparty. Budeme žít do noci!" } ["1526"]=> object(stdClass)#2396 (4) { ["title"]=> string(60) "“Malostranské parkoviště” bez aut již zítra" ["link"]=> string(54) "http://zazitmestojinak.cz/1526/malostranske-parkoviste" ["image"]=> string(76) "http://zazitmestojinak.cz/wp-content/uploads/zmj_mala-strana-fcb-545x362.jpg" ["excerpt"]=> string(356) "Malostranské náměstí se do sousedské slavnosti zapojí letos již podruhé. Vznik zóny na chodnících kolem parkoviště inicovali občané Malé Strany a Hradčan, kteří chtějí navrátit náměstí lidem. Kromě Zažít město jinak totiž místní organizují také petici za zrušení parkoviště v dolní části Malostranského náměstí." } }
object(stdClass)#2677 (10) { ["8846"]=> object(stdClass)#2691 (4) { ["title"]=> string(46) "Máte Facebook? Domalujte se v naší aplikaci" ["link"]=> string(72) "http://www.dopracenakole.net/mate-facebook-domalujte-se-v-nasi-aplikaci/" ["image"]=> string(73) "http://www.dopracenakole.net/wp-content/uploads/rozjekoloktiv-300x110.jpg" ["excerpt"]=> string(164) "Je to jednoduché. Jděte na naší novou aplikaci speciálně vyvinutou pro Do práce na kole, nahrajte si vlastní obrázek a domalujte si ho podle vašeho vkusu!" } ["7837"]=> object(stdClass)#2396 (4) { ["title"]=> string(25) "Nová eko-trička a video" ["link"]=> string(51) "http://www.dopracenakole.net/do-prace-na-kole-2014/" ["image"]=> string(76) "http://www.dopracenakole.net/wp-content/uploads/Foto-Tricko-DPNK-300x200.jpg" ["excerpt"]=> string(337) "Do práce na kole 2014 je ve znamení oživování a zpříjemňování pracovního prostředí. Tento nápad se odráží v naší nové grafice. Je vám v kanceláři smutno? Barevná dámská a pánská eko-trička od firmy OP TIGER se budou dobře vyjímat ve větším kolektivu. A pracovní den vám zpříjemní naše nové video." } ["8780"]=> object(stdClass)#2701 (4) { ["title"]=> string(55) "Nemůžete najít nikoho do týmu? Je tu naše seznamka" ["link"]=> string(79) "http://www.dopracenakole.net/nemuzete-najit-nikoho-do-tymu-je-tu-nase-seznamka/" ["image"]=> string(64) "http://www.dopracenakole.net/wp-content/uploads/Kola-300x200.jpg" ["excerpt"]=> string(143) "Jste v práci sami nebo pracujete jako živnostníci a nemůžete najít druhého do páru? Najděte si spřízněné duše na naší seznamce." } ["9267"]=> object(stdClass)#2416 (4) { ["title"]=> string(49) "Zažijte nevšední teambuilding na Karlštejnsku" ["link"]=> string(75) "http://www.dopracenakole.net/zazijte-nevsedni-teambuilding-na-karlstejnsku/" ["image"]=> string(68) "http://www.dopracenakole.net/wp-content/uploads/u_dubu_2-300x117.jpg" ["excerpt"]=> string(370) "Bojujete za svoji firmu v rámci Do práce na kole? Nebo dokonce máte v rámci firmy více týmů, které jezdí proti sobě? Nabízíme vám zajímavou příležitost, jak tento souboj vyhrát nebo si minimálně své skóre vylepšit o několik stovek kilometrů. Ptáte se jak? Jednoduše, zúčastněte se krátkého cyklistického kempu Šlapu na kole do práce. " } ["8833"]=> object(stdClass)#2717 (4) { ["title"]=> string(36) "Velká jarní oranžová cyklojízda" ["link"]=> string(61) "http://www.dopracenakole.net/velka-jarni-oranzova-cyklojizda/" ["image"]=> string(69) "http://www.dopracenakole.net/wp-content/uploads/Facebook1-300x114.jpg" ["excerpt"]=> string(285) "Přijeďte ve čtvrtek 17. dubna na Velkou jarní oranžovou cyklojízdu v oranžovém! Startuje se v 18.00 v parku na Moravském náměstí. Letošní cyklojízda přivítá nizozemského velvyslance Eda Hoekse a ponese se v duchu tulipánů, dřeváků, sýrů a větrných mlýnů. " } ["8829"]=> object(stdClass)#2692 (4) { ["title"]=> string(35) "V Budějovicích je o co soutěžit" ["link"]=> string(61) "http://www.dopracenakole.net/v-budejovicich-je-o-co-soutezit/" ["image"]=> string(65) "http://www.dopracenakole.net/wp-content/uploads/kolo1-259x200.jpg" ["excerpt"]=> string(313) "Počet partnerů Do práce na kole v Českých Budějovicích se každým dnem rozrůstá a vy se tak můžete těšit na hodnotné ceny přesahující 80 000 Kč. Navíc vás čeká bohatý program, zajímavé akce na triko a 22. dubna vyrazíme na Velkou jarní cyklojízdu. Registrujte se a soutěžte s námi!" } ["9186"]=> object(stdClass)#2735 (4) { ["title"]=> string(41) "Festival Město na kole už tento víkend" ["link"]=> string(68) "http://www.dopracenakole.net/festival-mesto-na-kole-uz-tento-vikend/" ["image"]=> string(73) "http://www.dopracenakole.net/wp-content/uploads/mesto-na-kole-243x200.jpg" ["excerpt"]=> string(248) "Již o tomto víkendu 12. a 13. dubna se pražská náplavka Rašínova nábřeží promění v cyklistický festival Město na kole. Tato dvoudenní akce se na pražském nábřeží koná již potřetí a těší se značné oblibě veřejnosti. " } ["8887"]=> object(stdClass)#2734 (4) { ["title"]=> string(28) "Podrobná pravidla soutěže" ["link"]=> string(55) "http://www.dopracenakole.net/podrobna-pravidla-souteze/" ["image"]=> string(0) "" ["excerpt"]=> string(191) "Na této stránce naleznete podrobná pravidla soutěže Do práce na kole v Praze. Pokud budete mít i přesto dotazy týkající se pravidel, kontaktujte nás na kontakt@dopracenakole.net. " } ["8881"]=> object(stdClass)#2733 (4) { ["title"]=> string(46) "Magistrát města Přerova bude jezdit na kole" ["link"]=> string(73) "http://www.dopracenakole.net/magistrat-mesta-prerova-bude-jezdit-na-kole/" ["image"]=> string(67) "http://www.dopracenakole.net/wp-content/uploads/přerov-300x198.jpg" ["excerpt"]=> string(164) "Do soutěže se již přihlásily čtyři týmy z Magistrátu města Přerova, který také hradí svým zaměstnancům vstupní registrační poplatek v soutěži." } ["9167"]=> object(stdClass)#2722 (4) { ["title"]=> string(32) "Velká jarní cyklojízda Plzní" ["link"]=> string(58) "http://www.dopracenakole.net/velka-jarni-cyklojizda-plzni/" ["image"]=> string(66) "http://www.dopracenakole.net/wp-content/uploads/plzeň-300x147.jpg" ["excerpt"]=> string(443) "Od Andělíčka z Náměstí Republiky v Plzni 22.dubna v 17:00 vyrazí peloton nadšených cyklistů na Velkou jarní cyklojízdu. Společně se projedeme naplánovanou trasu v centru města. Tempo očekávejte velmi poklidné. Po skončení cyklojízdy se bude konat afterparty v tzv. Proluce v Křižíkových sadech, na které vystoupí legendární plzeňská kapela Znouzectnost. Zvonky, trumpety, píšťalky a jiná rámusidla s sebou!" } }
2046