07. Září. 2015

Jen otevřít Blanku nestačí

Praha Rizikem zprovoznění tunelu Blanka jsou zanedbaná doprovodná opatření, tedy reorganizace povrchové dopravy. Městské části požadují desítky opatření, jež by v součinnosti s Blankou zklidnily provoz v ulicích a zabránily opětovnému nárůstu dopravy. Opatření připravených k realizaci je ale výrazně méně než by bylo potřeba.

„Nechceme-li, aby se Praha s novou dopravní kapacitou doslova zavalila auty, je souběžná větší regulace dopravy nutná z důvodu předběžné opatrnosti. Od nefunkční regulace se dá vždycky ustoupit, naopak, když si někam pustíte moc aut, už jen velmi těžko je budete odtud dostávat pryč. Karmelitská a Smetanovo nábřeží jsou toho dlouhodobě smutným příkladem,“ říká Vratislav Filler, dopravní expert a člen sdružení Auto*Mat, které se snaží zlepšovat pražský veřejný prostor už deset let. 

am tz

Pokud chce Praha skutečně zklidnit centrum, což je smyslem Blanky, měla by učinit následující tři kroky:

Ihned po zprovoznění tunelu odklonit z centra tranzitní automobilovou dopravu (bez dopadu na  rezidenty). Tranzit, který v tuto chvíli ulicím Malé Strany a Starého Města vůbec nic nepřináší, bude mít dostatek volného prostoru v tunelech Městského okruhu (Strahovském a v Blance). Maximum tranzitu je třeba dostat z centra ihned – především proto, aby se do Blanky kapacity nepřesunula nově vzniknuvší doprava z vnějších částí města na úkor dopravy stávající.

Druhým zásadním krokem je v co nejkratším čase po zprovoznění tunelu realizovat alespoň pokusné zklidnění některých ulic na dotčených městských částech.

„K dočasnému zklidnění ulic pomůžou např. mobilní opatření a přemalování (například přechody, parkování, cyklopruhy), díky čemuž by v případě negativních efektů byla tato opatření snadno odstranitelná. Přesně tak to udělali například v New Yorku při zklidňování Times Square. Nemůžeme roky čekat na stavební úpravy, protože chování řidičů se změní již pár dnů po zprovoznění tunelu,“ doplňuje Marek Bělor, další člen Auto*Matu.

Druhý krok je nutný proto, aby poloprázdné ulice řidiči nevyužili k novým cestám, které dosud vykonávají MHD či vůbec. Jedná se o efekt tzv. dopravní indukce (nová kapacita láká další auta ze širšího okolí), který se už v Praze při otevírání nových komunikací v minulosti výrazně projevil.

Za třetí je nutné v dlouhodobém horizontu připravit komplexní revitalizaci ulic v centru a dotčených ulic kolem Blanky tak, aby se ze současných automobilových stok změnily v městské ulice a bulváry, kde se bude dobře chodit, jezdit na kole, pobývat ve stínu stromů, sedět na předzahrádce, ale i jezdit autem.

Technická správa komunikací přitom při přípravě doprovodných opatření v minulosti ostudně zaspala. „Rozhodování o realizaci doprovodných opatření by nemělo negativně ovlivňovat to, že TSK po dva roky řadu z nich svévolně odmítala projekčně připravit,“ říká Vratislav Filler.

Auto*Mat mimojiné již rok sleduje a zaznamenává intenzity provozu na území Prahy. „Jsme moc zvědavi, jak se po otevření Blanky změní dopravní zácpy na jednotlivých místech, uzavírá Marek Bělor.

Pozvánky

viden02
Seminář: Aktualizovaná TP 179
30.05. | 17:00-19:00
Odborný seminář Cyklisté sobě
Technické podmínky 179 jsou hlavním doporučujícím vodítkem pro dobrý návrh cyklotras. Na jaře 2017 bude schválena jejich aktualizace, která by měla výrazně usnadnit zřizování kvalitních cykloopatření, včetně například vyjasnění pravidel pro zřizování cykloobousměrek. TP 179 představí autor aktualizace, Ing. Arch. Tomáš Cach. Seminář je vhodný zejména pro projektanty a specialisty vyjadřující se k projektům cykloopatření.
2046