02. Březen. 2017

Městský okruh pro všechny – koncept Auto*Matu

Praha plánuje zadat jednu z nejdražších dopravních staveb ve své historii – cca 60 miliardové dokončení severovýchodní sekce Městského okruhu, tzv. Blanku 2. „Dálniční“ návrh Magistrátu však do Prahy přivede další tisíce aut denně stejně jako Blanka. Auto*Mat vidí jinou budoucnost našeho města a proto představil vlastní koncept dokončení Městského okruhu nejen pro auta – „Městský okruh pro všechny„.

Nahlédněte: Studie Auto*Matu Městský okruh pro všechny ke stažení

Nahlédněte: Doprovodná prezentace k Městskému okruhu pro všechny ke stažení  

Rychlé srovnání:

Koncept dokončení Městského okruhu dle Magistrátu (Blanka 2):

 • Čtvrt milionu Středočechů nyní denně dojíždí do Prahy autem. Po tom, co jim město postaví “dálnici ve městě”, se tento počet ještě zvýší. Je to jednoduché: postaví-li se další silnice, lidé budou jezdit autem – bude to pro ně nejvýhodnější. Postaví-li se např. železnice, budou jezdit vlakem.
 • Navíc Blanku 2 nyní nelze legálně postavit dřív, než celý Pražský okruh (podmínka řízení EIA). (Magistrát tuto podmínku obešel v případě tunelu Blanka jednoduše – Blanka je bez kolaudace
  ve zkušebním provozu).
 • Je řešením, které – na rozdíl od trendu moderních světových měst – zhoršuje konkurenceschopnost veřejné dopravy, neboť vybízí k používání individuální automobilové dopravy.

Koncept Auto*Matu Městský okruh pro všechny:

 • Na rozdíl od Blanky 2 půjde postavit ještě před zprovozněním vnějšího okruhu (neboť do Prahy nepřivede další auta).
 • Cena za realizaci bude zhruba poloviční.
 • Nabídne zcela novou kvalitu ve veřejné dopravě:
  • Skalka – Vysočanská za 15 min i ve špičkách všedního dne.
  • Holešovice – Hostivař vlakem za 15 min každou čtvrthodinu.

 

Auto*Mat považuje dostavbu Městského okruhu v připravované podobě za mrhání veřejnými penězi
a prostorem. Plánovaný okruh bude sloužit takřka výhradně motoristům a nepřispěje k udržitelnosti pražské dopravy jako celku. Navrhujeme proto vlastní záměr, který nezopakuje chyby první Blanky, který nepovede ke zvýšení automobilového provozu v Praze, který současně zlepší podmínky pro používání veřejné dopravy ve východním sektoru města, a který bude levnější, legální a neznehodnotí prostředí města mimoúrovňovými křižovatkami apod.

Městský okruh má být stavbou, která ve východním sektoru Prahy zvýší kvalitu všech druhů dopravy a zajistí optimální snížení negativních dopadů automobilové dopravy v širším centru města.

Koncept Městského okruhu pro všechny připravujeme od března 2016. Veřejnosti jej představujeme
v tzv. II. verzi, dopracované o podrobnější návrhy zlepšení veřejné dopravy, návrhy příčných profilů a sady doprovodných a regulačních opatření pro individuální automobilovou dopravu (IAD), včetně zvýšení kapacity na vybraných úsecích sítě.

 

Jak se studií pracovat (a přemýšlet o Městském okruhu)

Předložený koncept je především námětem k zamyšlení a výzvou k tomu podívat se na Městský okruh
po letech znovu, očima dlouhodobé udržitelnosti města. Koncept Auto*Matu předpokládá nezvýšení intenzit IAD. Nechceme spojit vyšší komfort řidičů s navýšením kapacity komunikací – to vede ke zvýšení intenzity provozu, které získaná pozitiva vzápětí anuluje.

Auto*Mat nechce nesmyslně bránit lidem v jízdě autem. Současně ale chceme nabídnout konkurenceschopné alternativy – což činíme právě návrhem komplexního řešení dopravy na severovýchodě kompaktního města.

Auto*Mat současně není kapacitou srovnatelný s institucemi, jako je IPR nebo TSK. Naše materiály tudíž nemohou jít do takové hloubky, jaká by byla potřebná pro jeho důkladné porovnání s projekty, do kterých už město investovalo desítky milionů korun. To ale neznamená, že nemůžeme přijít s vlastním relevantním pohledem, kterým se bude město seriózně zabývat.

Naším konečným cílem je nabídnout tímto konceptem realistickou a současně dostatečně důslednou alternativu k Magistrátem připravované podobě Městského okruhu. Máme ambici přesvědčit město, že koncept Městského okruhu pro všechny či jeho obdoba stojí za prověření, že je pro Pražany výhodnější než v současnosti připravovaná Blanka 2.

Řešení dopravy ve 21. století už nemůže znamenat jen stavbu nových silnic. I dostavba silničního okruhu vyžaduje komplexnější přístup.

 

MOPV_webSchéma Městského okruhu pro všechny

 

Urbanistický přístup

Severovýchodní segment Městského okruhu nepovažujeme jen za dopravní stavbu. Je také zásadním urbanistickým počinem, který může své okolí ovlivnit výrazně pozitivně i negativně. Na rozdíl od města navrhujeme Městský okruh řešit jako kapacitní městský bulvár s oddělenou automobilovou, veřejnou, pěší a cyklistickou dopravou, neboť všechny druhy dopravy si zaslouží stejnou pozornost. Část prostoru, který by byl jinak vyplýtván pro dopravní stavby a jejich ochranná pásma, chceme raději využít pro městskou zástavbu.

 

Srovnání Městského okruhu a Blanky 2

parametrBlanka 2
(MHMP)
Městský okruh pro všechny
(Auto*Mat)
Výhledové intenzity automobilové dopravy1,8 násobek
dnešních
dle platného ÚP*
Nezvýší
současné intenzity
Odhadované náklady50 mld. Kč30 mld. Kč
Povltavská2+21+1
zrušit levá odbočení
Libeňská spojka
(výstavba)
ANO
2+2
NE
Vysočanská radiála
(výstavba)
Umožňuje pozdějiNE
Tunel Jarov (výstavba)ANONE
rozšíření Spojovací,
preferenční pás VHD*
Malešický tunel (výstavba)ANOANO
preference VHD
výstavba úseku
Počernická – V Olšinách
Rychlostní komunikace
1 nebo 2 MUK*
Městský bulvár
bez MUK*
mimoúrovňová křižovatka Hloubětín (výstavba)OběŽádná
současný stav
Zkapacitnění Průmyslové uliceANORevitalizace
Mýto uvnitř Městského okruhuANO
podmínka EIA
ANO
Výrazné zklidnění souběžných ulicNEÚvalská a Pod Táborem
Preferenční koridory VHD*Prosek – Zahradní Město – Eden – Palmovka
Další stavby a opatřeníDřívější dostavba PO*
Nízkoemisní zóna uvnitř Městského okruhu
Železniční tangenta
zastávky U Kříže a Depo Hostivař.
Humanizace MagistrályNásledněANO
lze ihned
bez ohledu na okruh

VHD … veřejná hromadná doprava
MUK … mimoúrovňová křižovatka
ÚP … územní plán
PO … Pražský okruh
MO … Městský okruh
EIA … posouzení koncepce na životní prostředí

Pozvánky

viden02
Seminář: Aktualizovaná TP 179
30.05. | 17:00-19:00
Odborný seminář Cyklisté sobě
Technické podmínky 179 jsou hlavním doporučujícím vodítkem pro dobrý návrh cyklotras. Na jaře 2017 bude schválena jejich aktualizace, která by měla výrazně usnadnit zřizování kvalitních cykloopatření, včetně například vyjasnění pravidel pro zřizování cykloobousměrek. TP 179 představí autor aktualizace, Ing. Arch. Tomáš Cach. Seminář je vhodný zejména pro projektanty a specialisty vyjadřující se k projektům cykloopatření.
2046