Magistrála

Severojižní magistrála necitlivě protíná centrum Prahy, kam denně přivede okolo 90 000 aut.

O tom, že její výstavba v 70. letech byla vážnou urbanistickou chybou, už léta pochybuje málokdo. Povrchové úpravy severojižní magistrály, o které Auto*Mat společně s řadou dalších aktérů usiluje, spočívají v doplnění chybějících přechodů a světelné signalizace, zkvalitnění parteru a mírném snížení kapacity aut. Tyto změny by přinesly zcela zásadní zlepšení života obyvatel Prahy.

Praha prováhala možnost učinit první větší kroky k celkové humanizaci se zprovozněním tunelu Blanka. Vedle několika dílčích zlepšení, ke kterým se odhodlal přísllušný náměstek pro dopravu Dolínek, tak alespoň Rada HMP ústy náměstka primátorky Stropnického vydala pokyn připravit z existujících dílčích studijí humanizace, koncepční studii komplexní, hlavní.

Povrchově zklidněná magistrála by mohla mít dva průjezdné pruhy v každém směru a více řadicích pruhů by bylo pouze v křižovatkách, což je v souladu se záměrem Útvaru rozvoje města z roku 2009 a s Iniciativou za humanizaci magistrály, kterou podepsaly spolu s Městskými částmi Praha 2, 4 a 7 i Auto*Mat a Centrum pro středoevropskou architekturu.


Příprava humanizace Severojižní magistrály byla za primátora Hudečka propojena s dalšími opatřeními ke zprovoznění tunelu Blanka. Poté, co bylo zprovoznění tunelu odloženo, byla i příprava humanizace magistrály na rok opět odložena. Stávající koalice vzešlá z voleb na konci roku 2014 má humanizaci magistrály v programovém prohlášení bez návaznosti na vývoj dopravy po zprovoznění tunelu. K otevření Blanky v září 2015 byl nicméně pouze definitivně otevřen přechod přes Jugoslávskou u I.P. Pavlova a byla zrealizována dvojice přechodů se světelnou signalizací (bez vhodných cyklopřejezdů) na úrovni Wenzigovy. V následných měsících byla díky intenzivnímu nasazení na straně představitelů MČ P7 alespoň v provizorním provedení připravena tramvajová zastávka s přechodem a zamýšleným cyklopřejezdem na Štvanici, a byla připravena realizace dvojice přechodů na křižovatce Legeorvy s Rumunskou. Dříve připravována světelná závora na Vychovatelně zůstává na papíře. Ostatní opatření (např. přechody u Muzea, přechody na Praze 2 mimo zmíněných a všechny přechody na Praze 4) již počátkem roku TSK interní studií zamítla a zastavila jejich přípravu. Současná práce na komplexní studii celkové by tento stav, kdy TSK jakékoliv změny dlouhodobě brzdí, měla zvrátit.

2046