Zažít město jinak

Máte pocit, že vaše okolí v současné době neslouží lidem ale dopravě a že se venku málokdy potkáte se sousedy či přáteli? Sousedské slavnosti „Zažít město jinak“ otevírají na jeden den ulice obyvatelům Prahy. Díky nim můžete vidět město, kde na chodnících neparkují auta, ale kde kavárny mají své stolky a kde si děti hrají na ulicích.

Zažít město jinak byl vůbec první projekt Auto*Matu. V roce 2003 se poprvé konalo na Smetanově nábřeží a jeho ústřední myšlenka, poznat město neokupované automobily, nás provází dál. Každým rokem se slavnosti rozrůstají a do příprav se zapojuje více místních spolků, sdružení a podniků. V září 2014 se Zažít město jinak konalo na padesátce míst v Praze, Hradci Králové, Jablonci nad Nisou a Ostravě. Návštěvnost byla okolo 25 000 lidí. Více informací a program najdete na webových stránkách Zažít město jinak.

Od září 2014 jsou aktivity Zažít město jinak začleněny do projektu  „Podpora udržitelného rozvoje skrze komunitní spolupráci“, který byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Informace o financování naleznete na www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Na základě zkušeností ze Zažít město jinak jsme došli k závěru, že by byla velká škoda, kdyby se všechno úsilí soustředilo jen na jeden den. Cílem avizovaného projektu je umožnit, aby se různé společenské aktivity ve veřejném prostoru mohly uskutečnit kdykoliv, a to ve spolupráci s místními obyvateli a samosprávou. Chceme se zaměřit na snižování administrativy, zjednodušení správních procesů a na usnadnění přístupu k relevantním informacím. Připravte se na mnohá vzájemná setkání, debaty a hlavně na manuál pro pořádání akcí ve veřejném prostoru.

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

2046