Zažít město jinak

Máte pocit, že vaše okolí v současné době neslouží lidem ale dopravě a že se venku málokdy potkáte se sousedy či přáteli? Sousedské slavnosti „Zažít město jinak“ otevírají na jeden den ulice obyvatelům Prahy. Díky nim můžete vidět město, kde na chodnících neparkují auta, ale kde kavárny mají své stolky a kde si děti hrají na ulicích.

Zažít město jinak byl vůbec první projekt Auto*Matu. V roce 2003 se poprvé konalo na Smetanově nábřeží a jeho ústřední myšlenka, poznat město neokupované automobily, nás provází dál. Každým rokem se slavnosti rozrůstají a do příprav se zapojuje více místních spolků, sdružení a podniků. V září 2014 se Zažít město jinak konalo na padesátce míst v Praze, Hradci Králové, Jablonci nad Nisou a Ostravě. Návštěvnost byla okolo 25 000 lidí. Více informací a program najdete na webových stránkách Zažít město jinak.

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Informace o financování naleznete na www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

 

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009-2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také
zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

2046