Magistrála

Severojižní magistrála necitlivě protíná centrum Prahy, kam denně přivede okolo 90 000 aut.

O tom, že její výstavba v 70. letech byla vážnou urbanistickou chybou, už léta pochybuje málokdo. Povrchové úpravy severojižní magistrály, o které Auto*Mat společně s řadou dalších aktérů usiluje, spočívají v doplnění chybějících přechodů a světelné signalizace, zkvalitnění parteru a mírném snížení kapacity aut. Tyto změny by přinesly zcela zásadní zlepšení života obyvatel Prahy.

První kroky k celkové humanizaci je nezbytné učinit nejpozději se zprovozněním tunelu Blanka. Povrchově zklidněná magistrála by mohla mít dva průjezdné pruhy v každém směru a více řadicích pruhů by bylo pouze v křižovatkách, což je v souladu se záměrem Útvaru rozvoje města z roku 2009 a s Iniciativou za humanizaci magistrály, kterou podepsaly spolu s Městskými částmi Praha 2, 4 a 7 i Auto*Mat a Centrum pro středoevropskou architekturu.


Příprava humanizace Severojižní magistrály byla za primátora Hudečka propojena s dalšími opatřeními ke zprovoznění tunelu Blanka. Poté, co bylo zprovoznění tunelu odloženo, byla i příprava humanizace magistrály na rok opět odložena. Stávající koalice vzešlá z voleb na konci roku 2014 má humanizaci magistrály v programovém prohlášení bez návaznosti na vývoj dopravy po zprovoznění tunelu. Na jaře 2015 byla nicméně připravována pouze světelná závora na Vychovatelně a dvojice přechodů na Wenzigově, ostatní opatření (např. přechody u Muzea, přechody na Praze 2 mimo Wenzigovy a všechny přechody na Praze 4) TSK interní studií zamítla a zastavila jejich přípravu.

2046