Magistrála

Severojižní magistrála necitlivě protíná centrum Prahy, kam denně přivede okolo 90 000 aut.

O tom, že její výstavba v 70. letech byla vážnou urbanistickou chybou, už léta pochybuje málokdo. Povrchové úpravy severojižní magistrály, o které Auto*Mat společně s řadou dalších aktérů usiluje, spočívají v doplnění chybějících přechodů a světelné signalizace, zkvalitnění parteru a mírném snížení kapacity aut. Tyto změny by přinesly zcela zásadní zlepšení života obyvatel Prahy.

První kroky k celkové humanizaci je nezbytné učinit nejpozději se zprovozněním tunelu Blanka. Povrchově zklidněná magistrála by mohla mít dva průjezdné pruhy v každém směru a více řadicích pruhů by bylo pouze v křižovatkách, což je v souladu se záměrem Útvaru rozvoje města z roku 2009 a s Iniciativou za humanizaci magistrály, kterou podepsaly spolu s Městskými částmi Praha 2, 4 a 7 i Auto*Mat a Centrum pro středoevropskou architekturu.

Na rozdíl od předchozích představitelů města (radních pro dopravu Šteinera, Březiny a Noska, a primátorů Béma a Svobody) má záměr humanizace magistrály u nového primátora Hudečka poměrně silnou podporu. Zastupitelstvo již zrušilo odbornou veřejností odmítanou vizi tunelů na Praze 2. Zklidnění by dle primátora mělo kompenzovat dopravní zátěž, která vznikne s otevřením tunelu Blanka. Mělo by tak k němu dojít v horizontu jara 2014. Aktuálně probíhá v odborné skupině Útvaru rozvoje města a Technické správy komunikací příprava opatření k datu otevření Blanky. Pracovní skupina vychází ze závěrů předchozích studií a pracovních skupin.

2046