vyzva

vyzva

Pozvánky

mup_nahled_1
Seminář: Generely bezmotorové dopravy v Praze a jejich naplňování
25.04. | 17:00
Odborný seminář Cyklisté sobě
Jaký je stav generelů bezmotorové dopravy v Praze a jak s nimi pracují městské části? Jak funguje celoměstský cyklistický generel (celoměstský systém cyklotras)? Jak by měla vypadat jeho aktualizace? Pro seminář byli osloveni pracovníci patřičného oddělení Institutu plánování a rozvoje. Seminář je vhodný pro místní politiky a zájemce o rozvoj cyklodopravy.
2046