, , ,
24. Září. 2015

Auto*Mat měl pravdu a vůbec ho to netěší…

První dny po zprovoznění tunelu Blanka ukazují, že se většinou stalo to, co jsme očekávali. Tunel sice pomohl Praze 7 a mírně odlehčil magistrále mezi Hlávkovým mostem a hlavním nádražím, zvýšený provoz ale naprosto katastroficky zahltil ulice Prahy 6 a již se objevují první spekulace o tom, že bude třeba omezovat pěší na Vítězném náměstí (další zpráva zde) nebo na Vypichu, již nyní velmi problémovém pro bezmotorovou dopravu.

Auto*Mat odmítá, aby jakékoliv úpravy dopravního režimu, které po Blance přijdou, byly na úkor bezpečnosti pěších. Město nemůže prodlužovat cykly na křižovatkách k neúnosnosti, nebo rušit pěší přechody. Blanka byla stavbou určenou pro motoristy, jakékoliv korekce by proto měly především omezovat vjezd dalších aut do města. Blankou mají jezdit auta, která i dnes parazitují tranzitem přes Smetanovo nábřeží, ne auta, které Blanka přitáhla z okrajů města, a která nyní ještě více než dřív zatěžují okolí Vítězného náměstí.

Tunel Blanka nyní živě prokazuje, že pustit do města víc aut není řešením. Jak přitom ukazuje aktuální skandál s emisemi dieselů VW, tzv. čistá automobilita je především šidítkem na naivy, které má přesvědčit, že svým autem v městském provozu ničemu neškodí. Nejúčinnějším řešením dopravy i životního prostředí v Praze je snížení celkového objemu automobilové dopravy a její náhrada přijatelnějšími alternativami.

Žádáme proto znovu o urychlenou realizaci doprovodných opatření podle návrhu městských částí i z naší studie z dubna 2015, jmenovitě snížení počtu jízdních pruhů na Veletržní a Strakonické, zahájení prací na omezení tranzitu centrem a okamžité zahájení předběžné humanizace Severojižní magistrály podle již v minulosti zpracovaných podkladů. Následně, v horizontu dalších let, je třeba realizovat komunikaci Evropská – Svatovítská v únosné kapacitě a vyřešit městský okruh úsporným způsobem.

Auto*Mat opakovaně nabídl městu své odborné studie a další podklady a požadoval okamžitou realizaci doprovodných opatření současně se zprovozněním tunelu Blankanaposledy minulý pátek. Souhrnně je naleznete na webu tunel-blanka.cz.

2046