20. Červenec. 2018

Připomínkujeme Metropolitní plán, přidejte se k nám!

Až do čtvrtka 26. července může veřejnost připomínkovat metropolitní plán, který ovlivní nejen podobu výstavby v Praze, ale také umisťuje do (městské) krajiny stavby pro automobilovou a veřejnou dopravu.

Auto*Mat zpracoval devadesát připomínek z oblasti veřejné, automobilové, pěší a cyklistické dopravy a finišuje na jejich znění. V připomínkách se soustřeďujeme na podporu veřejné dopravy a adekvátní podmínky pro dopravu cyklistickou.

Kdokoliv může naše připomínky adaptovat, upravit podle svého a podat za sebe.

Jaké podáváme připomínky

Jak jsme už odhalili v naší analýze, metropolitní plán je velmi slabý v podpoře udržitelné mobility. Zatímco stavby pro automobilovou dopravu jsou v plánu jasně ukotvené, podstatná část staveb pro dopravu veřejnou je navržená k realizaci až po roce 2035, stavby pro pěší a cyklisty zase nejsou evidovány jako veřejně prospěšné. Velkým nedostatkem je také to, že územní plán neurčuje pořadí vzniku staveb, dovoluje například (v rozporu s požadavky EIA) postavit Městský okruh dřív než Silniční okruh kolem Prahy a zopakovat tak dopravní kalamitu spojenou se zprovozněním tunelu Blanka. Celkem podáváme asi 90 připomínek, přibližně 20 k principům uvedeným v textové části (výroku) a 70 ke konkrétním záměrům na území města (rychlý přehled připomínek zde).

Veřejná doprava

Požadujeme zásadní posílení záměrů pro veřejnou dopravu. Železniční diametr a další stavby zkapacitňující příměstskou železnici je třeba převést do návrhu a urychlit tak jejich výstavbu. Vedení linky metra D od Hlavního nádraží na sever nebo východ musí být podloženo kvalitní studií, Žižkov si možná zaslouží další linku metra nebo dvě zastávky železničního diametru prodlouženého z centra na Balabenku. Navrhujeme také ukotvit v plánu řadu tramvajových tratí, o kterých se v Praze uvažuje, ale v plánu nejsou navržené k rychlé výstavbě. V centru chceme vrátit tramvaje na Václavské náměstí i do ulice Husitské. Několik záměrů, jako třeba tramvaj z Kobylis do Zdib navrhuje připravovaný plán udržitelné mobility, územní plán je ale postrádá.

Připomínky Auto*Matu k veřejné dopravě

Automobilová doprava

V automobilové dopravě požadujeme především citlivý přístup k dostavbě Městského okruhu. Ten by měl být posouzen a v plánu zakreslen ve více variantách. Jejich posouzení by mělo být provedeno v rámci další přípravy plánu, ačkoliv to Rada hlasy ANO a ČSSD před několika měsíci zastavila. Pro zatím nepostavené úseky Městského okruhu a radiál uvnitř Pražského okruhu navrhujeme podmínit jejich zprovoznění úplnou dostavbou Pražského okruhu. Navrhujeme také vypustit několik toxických záměrů, zejména Vesteckou spojku, obchvat Březiněvsi a estakádu z Veleslavína na Petřiny. U řady záměrů ve vnitřním městě požadujeme prověřit jejich potřebnost vzhledem k tomu, že intenzita automobilové dopravy v centru má po dostavbě Městského okruhu poklesnout.

Připomínky Auto*Matu k automobilové dopravě

Pěší a cyklistická doprava

Pro pěší a cyklistickou dopravu navrhujeme především zpracování celopražského pěšího generelu, jehož výsledky se následně propíší do územního plánu. Koncept cyklistické dopravy v územním plánu je třeba kompletně přepracovat, je postavený jako rekreační a pro dopravu téměř nefunkční. Navrhujeme proto jeho opření o stávající cyklogenerel. Podporujeme nově navrhované drážní stezky, které jsou pro cyklodopravu v Praze obrovskou šancí, žádáme ale také o kvalitní cykloopatření v koridoru souběžném se Severojižní magistrálou a bezpečný průjezd centrem.

Připomínky Auto*Matu k pěší a cyklistické dopravě

Připomínky k výstavbě

Několik připomínek věnujeme vágním podmínkám pro zástavbu s cílem přispět k vyjasnění problémů, kterým se ve svých připomínkách věnují jiné spolky a městské části.

Připomínky Auto*Matu k výstavbě

Vaše připomínky

Ve společném projednání, které končí 26. 7. se může k územnímu plánu vyjádřit kdokoliv, tedy i vy. Můžete podat připomínky vlastní a nebo převzít některou z našich připomínek a adaptovat ji dle svého. Návod, jak podat připomínky, naleznete na webu Metropolitního plánu. Jen pozor – pokud se rozhodnete využít našich připomínek, nezapomeňte jednotlivé připomínky podat zvlášť a bez našeho interního číslování!

Podpořte naše připomínky

Podle platné legislativy se pořizovatel (Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy) nemusí zabývat připomínkami, které nepodaly dotčené orgány nebo městské části. Chcete-li, aby měly naše připomínky větší dopad, podpořte je vaším elektronickým podpisem vyplněním formuláře níže.

(Po vyplnění zůstane formulář neaktivní do doby, než svůj podpis potvrdíte na Vámi zadané e-mailové adrese.)

Podporuji připomínky spolku Auto*Mat k Metropolitnímu plánu Prahy

Podporuji připomínky k Metropolitnímu plánu Prahy vypracované a podané spolkem Auto*Mat, č. VHD 001-030, IAD 001-035, BEZM 001-023 a STAV 001-002, a požaduji jejich plné vypořádání pořizovatelem v rámci společného jednání.

**váš podpis**

132 podpisů

Sdílet

   

Signatáři:

Seznam podpisů
132Pán Martin MačokSrp 08, 2018
131Ms Eva CermakSrp 03, 2018
130Pán Vojtech NovakSrp 01, 2018
129Ms Ondřej Horký-HlucháňSrp 01, 2018
128Pán Hynek SechovskýČvc 31, 2018
127Paní Alena ZbořilováČvc 31, 2018
126Pán Zbyněk ŽitnýČvc 31, 2018
125Pán Petr PokornýČvc 31, 2018
124Pán Ludvik MarekČvc 31, 2018
123Ms Monika VitinováČvc 31, 2018
122Pán Ondřej DušekČvc 30, 2018
121Ms Adam BubenicekČvc 30, 2018
120Ms Petr TomanČvc 29, 2018
119Ms Jitka BoučkováČvc 27, 2018
118Paní Jana ŘehořováČvc 27, 2018
117Paní Kateřina ŘímalováČvc 26, 2018
116Pán Lukáš RečkaČvc 26, 2018
115Ms Veronika NěmcováČvc 26, 2018
114Paní Adéla HánováČvc 26, 2018
113Pán František VnoučekČvc 26, 2018
112Pán Petr HorákČvc 26, 2018
111Pán Tomáš GoldirČvc 26, 2018
110Pán Juraj AlexanderČvc 26, 2018
109Pán Vladimír KotalČvc 26, 2018
108Pán Michal KrkavecČvc 26, 2018
107Pán Jan SokolČvc 26, 2018
106Ms Barbora JelínkováČvc 26, 2018
105Miss Ruxandra CavescuČvc 26, 2018
104Pán Pavel ChabrČvc 26, 2018
103Pán Alexandr KotačkaČvc 26, 2018
102Pán Jan StárekČvc 26, 2018
101Paní Kristýna KořenkováČvc 26, 2018
100Ms Tereza KalivodováČvc 26, 2018
99Pán Michal VokáčČvc 26, 2018
98Pán Jan SvrčekČvc 26, 2018
97Pán Petr ŠtádlerČvc 26, 2018
96Ms Klára SebroňováČvc 26, 2018
95Paní Věra BudilováČvc 26, 2018
94Pán Petr NečinaČvc 26, 2018
93Pán Karel JiránekČvc 26, 2018
92Pán Petr KučeraČvc 26, 2018
91Pán Oldřich JandaČvc 26, 2018
90Pán Marek BenesČvc 26, 2018
89Paní Zora FuksováČvc 26, 2018
88Ms Ludmila ValentováČvc 26, 2018
87Pán Zbyněk ValentaČvc 26, 2018
86Paní Zuzana OndomišiováČvc 26, 2018
85Ms Tomáš PapáčekČvc 26, 2018
84Ms Pavel MašekČvc 26, 2018
83Ms Markéta HejdováČvc 26, 2018

 

Seznam připomínek

Připomínky Auto*Matu k veřejné dopravě

VHD – 001: Nové spojení II do návrhu
VHD – 002: Vysokorychlostní trati do návrhu
VHD – 003: Nové spojení 3 – východní sekce železničního diametru
VHD – 004: Doplnění železniční zastávky Průmyslová
VHD – 005: Přehodnocení vedení linky metra D v centru a na severu Prahy
VHD – 006: Druhý vestibul stanice Roztyly
VHD – 007: Druhý vestibul stanice Opatov
VHD – 008: Druhý vestibul stanice Strašnická
VHD – 009: Vestibul stanice Vyšehrad v Nuselském údolí
VHD – 010: Prodloužení metra C na jihu
VHD – 011: Prodloužení metra C na severu
VHD – 012: Potvrzení veřejného zájmu u vybraných tramvajových tratí
VHD – 013: Potvrzení veřejného zájmu tramvajových tratí v centru
VHD – 014: Přesun tramvajových tratí z územní rezervy do návrhu
VHD – 015: Doplnění nových tramvajových tratí v širším centru Prahy do územní rezervy
VHD – 016: Potvrzení veřejného zájmu trati Kobylisy – Bohnice
VHD – 017: Varianty tramvajové trati Bohnice – Podbaba
VHD – 018: Tramvajová trať Spořilov – Háje
VHD – 019: Doplnění alternativního koridoru trati Eden – Želivského
VHD – 020: Jižní tramvajová tangenta
VHD – 021 Tramvajová trať Nádraží Hostivař – Horní Měcholupy – Petrovice – Jižní Město
VHD – 022 Tramvajová trať Motol – Nové Butovice – Velká Ohrada
VHD – 023: Tramvajová trať Depo Hostivař – Jarov a odbočky
VHD – 024: Tramvajová trať Vozovna Kobylisy – hranice Prahy (Zdiby)
VHD – 025: Tramvajová trať Chilská – hranice Prahy (Průhonice / Čestlice)
VHD – 026: Tramvajová trať Depo Písnice (D) – hranice Prahy (Jesenice)
VHD – 027: Tramvajová trať Chilská – Depo Písnice (D)
VHD – 028: Kapacita odstavů na autobusových nádražích
VHD – 029: P+R a terminály BUS jako veřejně prospěšné stavby
VHD – 030: Absence trolejbusů

Připomínky Auto*Matu k automobilové dopravě

IAD – 001: Etapizace
IAD – 002: Článek 118 – Komunikační systém, odst. 4 – odstranění
IAD – 003: Článek 118 – Komunikační systém, odst. 5 – tunelové úseky
IAD – 004: Čl. 119 (3) – vliv Městského okruhu na dopravu v městské uliční síti
IAD – 005: Čl. 120 (4) – doplnění
IAD – 006: Záměry pro IAD uvnitř Městského okruhu podmínit jeho dostavbou
IAD – 007: Městský okruh v úseku Pelc-Tyrolka – Balabenka – variantní řešení
IAD – 008: Městský okruh – odstranění chyb – MÚK v Olšinách
IAD – 009: Kbelská a Průmyslová – vyřazení z NKS
IAD – 010: Zkapacitnění Kbelské a Průmyslové – odstranění z návrhu
IAD – 011: Břevnovská radiála – odstranění
IAD – 012: Vysočanská radiála – odstranění
IAD – 013: Radlická radiála – podmínění vnějším okruhem
IAD – 014: Městský okruh – podmínění vnějším okruhem
IAD – 015: Městský okruh – podmínění železničním diametrem a linkou metra D
IAD – 016: Městský okruh – podmínění železnicí Libeň – Hostivař
IAD – 017: Břevnovská radiála – podmínění železnicí do Kladna
IAD – 018: MÚK Vrbova – zaslepení ul. Ke Krči
IAD – 019: Smetanovo nábřeží a Křižovnická – zklidnění
IAD – 020: Severojižní magistrála – humanizace
IAD – 021: Plzeňská – převedení IAD do Vrchlického
IAD – 022: 610/-/104 Vestecká spojka – odstranění
IAD – 023: Vestecká spojka – náhradní záměr
IAD – 024: Obchvat Březiněvsi – odstranit z návrhu
IAD – 025: Propojení Veleslavín – Petřiny (610/-/113) – odstranění
IAD – 026: Komunikační propojení Bubenečská – Milady Horákové (610/-/14) – odstranit
IAD – 027: Rozšíření ulice Karlovarské (610/-/85) – podmínění tramvajovou tratí.
IAD – 028: Napojení Karlínského mostu – Urxova (610/-/134) také tramvaj
IAD – 029: Tunel pod Palmovkou – odstranění
IAD – 030: Podolský most (610/-/110) – řádně odůvodnit
IAD – 031: Dvorecký most (610/-/112) – řádně odůvodnit
IAD – 032: Nová ulice Dělnická (610/-/135) – odstranění
IAD – 033: Zkapacitnění Bohdalec (610/-/94 a 103) – odstranění
IAD – 034: Komunikační propojení Evropská – Svatovítská (KES, 610/-/11) – úprava
IAD – 035: Komunikace za Vršovickým nádražím – úprava na bezmotorové

Připomínky Auto*Matu k pěší a cyklistické dopravě

BEZM – 001: Pěší generel
BEZM – 002: Článek 31(5) propustnost cyklo na pozemních komunikacích
BEZM – 003: Článek 88 pěší prostupnost a cyklo
BEZM – 004: Zajištění nepřerušované jízdy na kole
BEZM – 005: 127 (3e) Řešení neomezující bezpečnost bezmotorové dopravy
BEZM – 006: 127 (3d) Systém zřizování cyklistické infrastruktury
BEZM – 007: 128 (4) Bezmotorová propojení
BEZM – 008: 128 (5) Kvalitativní standard
BEZM – 009: Stavby pro pěší dopravu
BEZM – 010: Zpřehlednění výkresů pro posouzení bezmotorové prostupnosti
BEZM – 011: Připomínka na systém celoměstských cyklotras
BEZM – 012: Veřejně prospěšné stavby cyklo
BEZM – 013: A2 – Novoměstská náplavka
BEZM – 014: A2 – Mánes – Rudolfinum
BEZM – 015: Severojižní magistrála
BEZM – 016: Železniční most – nádraží Vršovice
BEZM – 017: Stezka za Hlavním nádražím – VPS
BEZM – 018: Čtvrtý vinohradský tunel
BEZM – 019: Doplnění cyklotras – magistrála, Kladenka, trasa na letiště, vinohradská, vítkovská
BEZM – 020: A33 pod Jihozápadním Městem (VPS)
BEZM – 021: Vybrané pěší záměry na cyklotrasách v MPP jako VPS
BEZM – 022: Vybrané pěší záměry na trasách celoměstského generelu jako VPS
BEZM – 023: Lávka přes Bělehradskou ulici propojující Wenzigovu ulici a Zvonařku

Připomínky Auto*Matu k výstavbě

STAV – 001: Úprava regulativů pro park ve volné zástavbě
STAV – 002: Redefinice výškové regulace v parku ve volné zástavbě

2046