04. Prosinec. 2018

Moje vysněná cesta do školy: Spousta místa pro fantazii

Celý říjen přicházely do Auto*Matu nádherné obrázky, ať už poštou nebo je nám nosili přímo jejich autoři. Vyhlásili jsme totiž výtvarnou soutěž s tématem ‚Moje vysněná cesta do školy‘.  Tímto názvem jsme navázali na letošní ročník Zažít město jinak, kterým bylo Město snů.

Zadání bylo poměrně volné a žáci si tak mohli svoji cestu opravdu vysnít. Úkolem bylo kreativním způsobem ztvárnit každodenní putování do školy s jedinou podmínkou – cesta do školy měla být vykonána některým z udržitelných typů dopravy. Pěšky, na kole, eventuálně městskou hromadnou dopravou.

Do soutěže se zapojilo celkem deset škol z hlavního města Prahy. Hodně děl bylo opravdu nápaditých – kromě kol, autobusů a longboardů jsme se v nich setkali i s jízdou na dinosaurech, létáním či cestováním pomocí nafukovacích balónků. Žáci ze ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené zase například upozornili na situaci neslyšících a jejich bezpečnou dopravu do školy.

Obrázky jsme vystavili v listopadu ve spolupráci s magistrátním projektem Čistou stopou Prahou na Karlově náměstí, kde si je mohla prohlédnout i veřejnost. Děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili. Vybírat vítěze bylo opravdu náročné a při hlasování se zapojil celý tým Auto*Matu. Těšíme se na další ročník!

Ceny v kategorii skupiny získali:

  1. místo MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Praha 5
  2. místo Škola J. Ježka, Praha 1

Cenu v kategorii jednotlivci získali:

  1. místo Jana Kociánová (ZŠ a MŠ K Dolům, Praha 12), Tomáš M. (ZŠ Výmolová, Praha 5),
  2. místo Anežka Jeřábková, Jakub Hlavička, Šimon Vondráček ze ZŠ T.G. Masaryka, Praha 12
  3. místo Viktorka Páleníková (ZŠ K Dolům), Mathias Shon (ZŠ Ústavní – Bohnice, Praha 8), Dagmar Pelantová (ZŠ T.G. Masaryka, Praha 12)
2046