29. Leden. 2019

Územní studie Opatovská. Podávejte připomínky do konce února

Podali jsme připomínku k územní studii, která se zabývá možnými variantami rozvoje oblasti v okolí stanice metra Opatov na pražském Jižním Městě.

Po podrobném prostudování jsme toho názoru, že z hlediska zachování a respektování modernistického rázu sídlištní lokality je vhodné upřednostnit řešení ve variantě „A“, v němž není navržena tak hustá struktura zástavby.

Dle našeho názoru se jedná o poměrně zajímavou studii, která však z hlediska prostupnosti pro pěší a cyklisty vykazuje několik zásadních nedostatků. Ty jsou hlavním předmětem našich připomínek. Nedotažená je také otázka řešení druhého (východního) výstupu ze stanice metra Opatov. Ve studii je výstup řešen pouze kapacitními výtahy, tedy jejich „prodloužením do úrovně nad stropem neveřejné části stanice“.

Podrobné znění našich připomínek naleznete zde.

Pokud máte k rozvoji území v okolí Opatova další připomínky, neváhejte je podat písemně (tedy i datovou schránkou) na Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy. Finální termín pro podání připomínek veřejnosti je 28. 2. 2019.

2046