28. Květen. 2019

Jednáme o finálním řešení cykloobusměrek v Karlíně

Poté, co soud rozhodl v kauze Karlína ve prospěch spolku Auto*Mat, měla městská část devadesát dnů na vydání platného dopravního značení. Tato lhůta vyprší počátkem června. V dubnu a květnu se proto zástupci spolku a dalších žalujících stran dvakrát sešli s politiky a úředníky na Praze 8 s cílem vyjednat řešení, které bude odpovídat výsledku soudního sporu.

Při jednání jsme zjistili pozitivní věc, a to, že samospráva – tedy politická reprezentace – nemá s cykloobousměrkami jako takovými větší problém. Při jednání s městskou částí jsme se také shodli na řadě konkrétních detailů v navrženém projektu (například na obousměrném vedení všech vozidel v obytné zóně kolem Lyčkova náměstí). Rozpor zůstává jen u několika cykloobousměrek užších než 4,5 metru. Ty odmítají zástupci Policie ČR, jež má ve věci poradní hlas, artikulovaný při jednáních neústupným postojem metodika PČR Zbyňka Řezáče.

 

Cykloobousměrky jako bezpečné řešení

Policie dlouhodobě argumentuje tím, že cykloobousměrky snižují bezpečnost a plynulost dopravy. Skutečnost je ale jiná. Nebezpečnost cykloobousměrek se neprokázala nikde na světě, ani v Belgii, kde je jejich zřizování povinné už od třímetrové šířky vozovky (odkaz). Neprokázala se ani v Karlíně (odkaz). Ohrožení plynulosti dopravy ve zklidněných ulicích je zcela marginální záležitostí vzhledem ke slabému provozu. Ve zklidněných ulicích je navíc ohleduplná a pomalá jízda motorových vozidel – ke které cykloobousměrky přispívají – naopak žádoucí.

Úřad městské části (tedy státní správa) vydal koncem dubna návrh dopravního řešení, které se podřizuje postoji Policie ČR. V připomínce, kterou jsme úřadu zaslali, jsme připravili pečlivou argumentaci. Ta úřadu umožní od stanoviska Policie ČR odhlédnout a toto odhlédnutí řádně odůvodnit (připomínka ke stažení zde).

 

Parkovacích míst neubude

Státní správa tak má nejlepší šanci vyřešit problém ve prospěch všech uživatelů komunikací: cykloobousměrky mohou být zřízeny v souladu s platnými metodikami (TP 179), parkování neubude. Potvrdilo by se také, že stanoviska Policie ČR při stanovení dopravního značení není třeba brát v potaz, jsou-li nedůvodná, což by uvolnilo ruce mnoha samosprávám v Praze i mimo ni.

Může se ovšem také stát, že vydané stanovení dopravního značení zůstane opřené o věcně neodůvodněný postoj metodika policie. V takovém případě budeme i nadále postupovat v souladu s naším názorem, podle kterého je možné cykloobousměrky v Karlíně ponechat prakticky v rozsahu, který zde byl v letech 2012-2016. Rozhodnutí o tom, zda státní správa městské části rozhodla správně, bychom pak podstoupili nezávislému soudnímu rozhodnutí.

2046