Exkurse po cyklistické infrastruktuře

Exkurse seznámí účastníky s principy a fungováním cyklistické infrastruktury, a to na konkrétních příkladech dobré i špatné praxe v kompaktním centru Prahy. Cyklotrasy, cyklostezky, pěší a obytné zóny, zóny 30 km/h, cykloobousměrky, cyklopruhy, světelné signalizace, vedení cyklistů křižovatkami.

Lektor: Vratislav Filler.

Účast na exkursi je zdarma. Exkurse probíhá na jízdních kolech, účastnici jsou žádání použít vlastní jízdní kolo, výjimečně můžeme kolo po předchozí domluvě zajistit. Exkurse nebude fyzicky zvlášť náročná, vyžaduje ale po účastnících základní dovednosti jízdy na kole v městském provozu. Počet účastníků exkurse je omezen na 20 osob.

Svou účast prosím potvrzujte na email petra.melingerova@auto-mat.cz


Exkurse je součástí projektu „Lidová škola městské cyklistiky.“ Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

 

od: 19, 6, 2018 / 13:30 - 15:30
do: 19, 6, 2018
místo: Praha / Václavské nám., křižovatka s Vodičkovou ul.

2046