Přednáška: Jak na bezpečnou cyklodopravu v Praze

Obsah přednášky: Podpora cyklistické dopravy v Praze – pražské dokumenty a koncepce, metodiky, cyklogenerel Prahy a generely městských částí, manuál veřejného prostoru, cyklistická doprava v územně-plánovací dokumentaci, užitečné nástroje a zdroje dat – mapy, nehodovost, sčítače, heatmapy, podněty Cyklisté sobě, a další nástroje. Příprava cykloopatření v pražských podmínkách, role odboru Rozvoje a financování dopravy Magistrátu a Technické správy komunikací. Kvalitní návrh integračních opatření. Bezpečná řešení pro cyklistickou dopravu v problémových lokalitách – zastávky veřejné dopravy, cykloobousměrky, pěší zóny, apod.

Lektor:  Vratislav Filler

Na přednášce dále vystoupí:
– David Horatius, specialista rozvoje dopravy, Magistrát hlavního města Prahy.
– Marek Bělor, externí cyklokoordinátor Technické správy komunikací.

Seminář je zdarma.

Svou účast prosím potvrzujte na email petra.melingerova@auto-mat.cz


Přednáška je součástí projektu „Lidová škola městské cyklistiky.“ Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

od: 19, 6, 2018 / 18:00 - 20:00
do: 19, 6, 2018
místo: Praha / Skautský Institut Praha, Staroměstské nám. 1/4, 110 00 Staré Město

2046