Rozvoj Prahy

Nejstarší aktivitou v Auto*Matu, zahájenou dokumentem Martina Marečka auto*mat, je Rozvoj Prahy (dříve ‚watchdog‘).

Tým aktuálně tvořený Michalem Lehečkou, Vratislavem Fillerem, Ladislavem Kerlehou a Zdeňkem Svačinou se už po deset let snaží, aby byla pražská doprava plánována s důrazem na dlouhodobou udržitelnost – podobně jako v řadě zahraničních metropolí.

Kontrolujeme, analyzujeme a připomínkujeme městská rozhodnutí a plány, aby Magistrát či radnice nejednaly proti veřejnému zájmu a nepoškodily veřejný prostor. Vydáváme a prezentujeme vlastní studie, jednáme s politiky, navrhujeme jim vhodnější řešení dopravních problémů a přinášíme jim zahraniční inspiraci.

Zdroje, studie a podklady k aktivitám Rozvoje Prahy najdete zde:
Google drive adresář se studiemi ke stažení
Rozcestník studií Auto*Matu od roku 2013

Na další podklady odkazujeme na stránkách k jednotlivým tématům.

Pro lepší pochopení se vám může hodit i náš Slovníček pojmů.

2046