Tunel Blanka

Dejme Blance smysl! další informace na webu tunel-blanka.cz

Aby zprovoznění tunelu Blanka nebylo pro Pražany katastrofou, považujeme za nezbytné zrealizovat co nejrychleji řadu doprovodných opatření, a to zejména pro vyvedení tranzitu z centra Prahy. Na našem novém webu se zorientujete v celé kauze Blanka a najdete zde informace k dění kolem tunelu a doprovodných opatřeních cca do konce roku 2016.

Auto*Mat a tunel Blanka

Iniciativa Auto*Mat od počátku navrhovala tunel nestavět a namísto toho přehodnotit dopravní koncepci Prahy. Poté, co primátor Bém v listopadu 2007 stavbu definitivně zahájil, vsadil se Auto*Mat, že její cena výrazně překročí deklarovaných 26,8 miliard Kč. Nyní je odhadovaná cena tunelu kolem 37 miliard, bývalý primátor svou sázku nepochybně prohrál. S blížícím se zprovozněním tunelu Blanka se Auto*Mat soustřeďuje více na to, aby dopady zprovoznění nebyly tak ničivé, jak se dá předpokládat.

V současnosti jsme svědky dalšího nárůstu intenzit automobilové dopravy, který je zprovozněním tunelu Blanka částečně způsoben.

Související články

2046