Přehodnocování dopravních plánů Prahy v 90. letech

Po sametové revoluci se předpokládalo, že se koncepce rozvoje dopravy v hlavním městě změní. Zastupitelstvo hl. m. Prahy ustavilo na jaře roku 1990 pod vlivem veřejného mínění (demonstrace a diskuse okolo tunelu Stromovkou), Komisi nezávislých odborníků pro posouzení koncepce ZÁKOS. Ta dospěla v červenci 1990 k názoru, že ZÁKOS je potřeba okamžitě přehodnotit, protože životní prostředí Prahy nejenže neochraňuje před dopravní zátěží, ale v řadě případů jej dokonce zhoršuje.

Současná podoba sítě autodráhových komunikací odpovídá územnímu plánu Prahy z roku 1996. Během jeho přípravy se uvažovalo i o několika odlišných strategiích rozvoje městské komunikační sítě. Alternativy počítaly s velmi omezenou výstavbou autodráhových komunikací, vyhýbaly jejich vedení rostlému městu a zejména naprosto zavrhovaly výstavbu celé severní poloviny Městského okruhu od Malovanky po Šterboholy.

alternativy

Schémata alternativních strategií z devadesátých let (zdroj Blanka 2 dokumentace EIA, souhrnná zpráva, str. 37.)

Tyto alternativní návrhy byly nicméně zamítnuty, zřejmě i pod vlivem enormního nárůstu intenzit automobilové dopravy v 90. letech. Po mnoha sporech byl dokončen rozestavěný Strahovský tunel. ZÁKOS byl v zásadě ponechán, pouze z něj byly vyřazeny ty nejničivější záměry, zejména uvnitř středního (nově „městského“) okruhu. Nový systém byl pojmenován HUS (hlavní uliční skelet), později pak na NKS – Nadřazená komunikační síť (viz oficiální městské stránky http://mestskyokruh.info ). Městský okruh nicméně zůstal fixován prakticky ve své původní trase, pouze byl v téměř celé nedostavěné části přesunut do tunelů.

V současnosti budovaný systém hlavních komunikací, včetně tunelu Blanka a jeho pokračování Blanka II, dokončených i nedokončených radiál, je tedy přímým nástupcem nejen ZÁKOSu, ale dokonce už roštového systému, který v příštím roce oslaví ideové padesátiny. Do současného systému je převzato sedm z devíti původních radiál. Šance na přehodnocení ZÁKOSu v 90. letech minulého století byla ale promarněna.

nks

Dnes stavíme Nadřazený komunikační skelet.

2046