Smetanovo nábřeží a Malá Strana

Směrem od Národního divadla ke Karlovu mostu se nachází Smetanovo nábřeží. Patří k místům s nejkrásnějším výhledem na pražské panorama, přitom jej každý den zaplňují proudy aut. Sdružení Auto*Mat dlouhodobě prosazuje trvalé zklidnění Smetanova nábřeží, tedy omezení tranzitní automobilové dopravy. Zklidnění Smetanova nábřeží a Malé Strany jsou v současnosti zásadními doprovodnými opatřeními ke zprovoznění tunelu Blanka (více na webu tunel-blanka.cz).

Chcete zklidnění Smetanova nábřeží a Malé Strany? Připojte se k naší výzvě na stránkách tunel-blanka.cz!

O zklidnění Smetanova nábřeží usiluje Auto*Mat už od roku 2007. Na základě zkušeností z akcí Nábřeží žije! v roce 2013 jsme připravili studii doporučující zklidnění obou břehů při ponechání průjezdu vybraným vozidlům a rezidentům, doplněné zlepšením podmínek pro veřejnou a pěší dopravu v historickém centru. V roce 2015 přislíbil náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek, že o dopravním režimu zde rozhodne na základě vyhodnocení provozu po zprovoznění tunelového komplexu Blanka. V červnu 2015 schválilo zastupitelstvo Prahy 1 usnesení, kterým žádá o zabránění tranzitu centrem co nejdříve po zprovoznění tunelu. V září 2015 Auto*Mat prezentoval vlastní studii, která má pomoci magistrátu provést změny v dopravním značení v centru Prahy tak, aby Blanka dostala smysl. Od roku 2015 byly ale snahy o byť jen minimální úpravy obou nábřežních komunikací ignorovány.

Stávající podoba Smetanova nábřeží a Malé Strany je stále dopravní ostudou Prahy.

 

Související články

2046