Karlín – vzorové řešení v Praze

Vzorovou realizací je od září 2012 pražský Karlín. Jde o první takovou zónu v širším centru města, která současně nabízí dopravní zklidnění a plošné fungování bezmotorové dopravy.

Zdržení pro řidiče vjíždějící do Karlína není nijak markantní. Trasa od začátku Pernerovy ulice na Rohanské nábřeží měří 1,3 kilometru. Při konstantní rychlosti 50 kilometrů v hodině ji lze zvládnout za minutu a 34 vteřin. Při třicetikilometrové rychlosti se jízda prodlouží na 2 minuty a 36 vteřin. Řidiči ale musí dávat přednost na křižovatkách, a při padesátikilometrové rychlostí je zpomalení výraznější. Rozdíl v době jízdy po čtvrti je tak nanejvýš jedna minuta, tedy méně než jeden cyklus na přilehlých světelných křižovatkách. Jednoznačně pozitivní je skutečnost, že už není tak výhodné zkracovat si cestu Pernerovou ulicí, která díky tomu bude klidnější.

Legální jízda na kole v obou směrech zklidněných ulic je v takto plošném provedení v Praze i v celé České republice novinkou, v blokové zástavbě by ale měla platit logická zásada: čím méně prostoru zabíráte, tím volněji se v ulicích můžete pohybovat.

vk_karlin_tempo30

2046