Vzděláváme na školách

Jedeme v tom všichni. Pražská doprava a její neutěšený stav pouze odrážejí zvyky a myšlenkové stereotypy jejích obyvatel. V Auto*Matu se tyto „automatismy“ snažíme pojmenovat a postupně měnit.

Jsme přesvědčeni, že změnit uvažování a následné chování lidí lze nejlépe včasnou výchovou. Proto myslíme i na vzdělávání dětí. S žáky a pedagogy základních a středních škol v rámci výuky hrajeme hry, pořádáme soutěže a cyklojízdy s cílem předejít tomu, abychom v budoucnu opakovali dopravní stereotypy, které vedou k přeplněným městům auty. Od roku 2009 se nám naši vzdělávací metodiku podařilo rozšířit mezi dvě stovky škol po celé České republice. Doufejme, že dopravní návyky příštích generací díky tomu budou alespoň o trochu lepší, než ty současné.

2046