Své dary můžete odečíst od daňového základu

Na začátku dalšího kalendářního roku posíláme všem dárcům e-mailem potvrzení o daru pro účely daňového přiznání. Na vyžádání lze zaslat i papírovou verzi poštou. Podrobnější přehled o tom, jak jsme s dary i dalšími příjmy naložili, najdete také v našich výročních zprávách.

Uplatnění odpočtu daru se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.

Pravidla pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů za kalendářní rok přesáhne 2 % ze základu daně, anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději začátkem března, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Pravidla pro právnické osoby

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

2046