O nás

O nás — Auto*Mat

Auto*Mat je …

 • Auto*Mat je iniciativa za bezpečnou, zdravou a živou Prahu.
 • Auto*Mat je otevřen spolupráci s umělci, neziskovými organizacemi, dopravními odborníky, městskými cyklisty, komunálními politiky, rodiči a dětmi – se všemi obyvateli, kterým není lhostejná podoba jejich města.
 • Auto*Mat se zasazuje o postupné zklidňování automobilového provozu, podporu cyklistiky jako plnohodnotného dopravního prostředku a rozvíjení dalších forem udržitelné dopravy.
 • Auto*Mat realizuje umělecké a osvětové akce, které zviditelňují téma šetrné a vlídné mobility, odpovědného používání automobilu a zábavnou formou nabízí osvědčená řešení z metropolí západní Evropy.
 • Auto*Mat chce proměnit Prahu uzpůsobenou dnes spíše k autoprojíždění na město příznivější životu.

7 auto*matických kroků ke zdravému městu

 • atraktivní veřejná doprava: rozvoj příměstské železnice a tramvajové sítě, kvalitní přestupní terminály, krátké intervaly
 • změna investiční politiky: méně peněz do výstavby silnic a více do rozvoje ostatních druhů dopravy
 • budování systematické sítě cyklostezek ve vnitřní Praze
 • zklidňování automobilové dopravy: zužování jízdních pruhů, vkládání příčných prahů, zóny s rychlostí 30km/h
 • bezpečné cesty do škol
 • správné (spravedlivé) ceny za osobní automobilovou dopravu: mýtné při vjezdu do Pražské památkové rezervace, zpoplatnění parkování podle vídeňského modelu
 • cílené vzdělávání a propagace podporující udržitelné formy dopravy

Automat(not)icky

V automobilu nikdy nesedíme sami. Vždy sebou automaticky vezeme celou síť ekonomických i ekologických souvislostí, vidíme od volantu toto spojení? Automobilismus se automaticky rozvíjí, ale kam, na úkor čeho a s jakými vedlejšími důsledky? Jsou dopravní zácpy konečným výrazem naší automatické svobody pohybu? Je závislost na automobilu automaticky méně nebezpečná než závislost na drogách? Je automobil ve městě automaticky rychlejší než jízdní kolo? Proč se automaticky zvyšuje počet zabitých a raněných na silnicích? Líbí se nám řešení, že řidiči budou automaticky platit, např. daní z pohonných hmot, za stoupající počty alergií dětí? Existuje vůbec alternativa, když téměř ve všech hospodářsky vyspělých zemích je okolo 15 % produktivních občanů s automobilovým průmyslem automaticky propojeno? Dali jsme si auto–mat?

Auto*Mat historie

Bydlím v centru Prahy, uvnitř „srdce Evropy”. Bývala to klidná čtvrť. Dnes v našem bytě kvůli túrujícím motorům téměř nevětráme. Na protější křižovatce se pravidelně objevují barevné fleky a rozbité sklo z nabouraných vozidel. Parkující auta ukousla chodník tak, že vedle sebe neprojdou dva lidé, občas v téhle pasti uvízne maminka i s kočárkem. Přemýšlel jsem, že bych o tom natočil film – stačilo by jen vystrčit kameru z okna…

Jednou jsem na chodbě potkal stěhujícího se souseda: „Tak vás opouštíme, mizíme odsud, už to tady nezvládáme.” „Chápu, kvůli autům, že jo?” já na to. „Ten bordel tady, hluk, smrad…” Soused se nechápavě usmál: „No, to nám tolik nevadí, ale hlavně tady nemáme kde zaparkovat…” Absurdní historka? Ne, myslím, že to byla normální situace. Jedeme v tom všichni… Automaticky nadáváme, automaticky jezdíme, protože „musíme”. Dáváme si pomalý, ale jistý auto–mat? Můžeme s tím něco dělat? Najednou mi došlo, že natočit film nestačí. Vznikla by jen další polemická esej, která by oznamovala všeobecně známé a oslovovala oslovené.

Pouhý příspěvek do intelektuálního akvária stížností.

Netrvalo dlouhou a s přáteli jsme vymysleli projekt pro město, které máme rádi. Zrodil se Auto*Mat, obrodná iniciativa i provokativní nástroj, společný pokus zkusit to jinak. Postupně jsem se proměnil z filmového režiséra v aktivního občana organizátora, uměleckého diverzanta i lobbistu. V průběhu několika let již proběhla řada happeningů, setkání s politiky, hromadných cyklojízd, odborných seminářů, výstav, polemických debat… Všude byla přítomna kamera filmu.

Autor: Martin Mareček (filmový režisér)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

2046