Iniciativa za humanizaci severojižní magistrály

V důsledku naší dlouhodobé činnosti a intenzivního vyjednávání podepsaly městské části Praha 2, 4 a 7 společnou „Iniciativu za humanizaci magistrály“, která po letech sjednotila jejich hlas a vyzvala představitele Magistrátu k součinnosti a postupnému zlidštění magistrály. Od doby podpisu iniciativy v roce 2012 jsme součástí pracovní skupiny, která pro městské části vytvořila společnou vizi a návrh prvních fází zklidnění. Městské části ji postoupily jako zadání tehdejšímu pražskému radnímu pro dopravu, kde se zasekla. Tuto vizi jsme spolu s Centrem pro středoevropskou architekturu prezentovali na jaře 2013 na Metropolitní ozvučné desce.

2046