Cesta za rekonstrukcí

Před rekonstrukcí byla křižovatka problémová z několika důvodů: chodci museli absolvovat zdlouhavé přecházení na čtyřikrát s řadou překážek, pro cyklisty byla nejhorší cesta z Dukelských hrdinů na pobřežní cyklostezku a levé odbočení z nábřeží zpět na Letnou. Na nebezpečnost křižovatky už od roku 2004 upozorňoval Jan Bouchal jménem občanského sdružení Oživení. Právě jemu se však v roce 2006 stala cesta z práce na kole osudnou.

Tragická událost aktivizovala občanská sdružení ve snaze urychlit rekonstrukci křižovatky. Díky tlaku iniciativ i snaze magistrátní komise pro cyklistickou dopravu došlo na místě k dílčím změnám.

Magistrát souhlasil s návrhem na celkovou přestavbu a začal ji připravovat jako součást plánované (a mnohonásobně nákladnější) rekonstrukce tramvajové trati. Tento projekt byl však v roce 2009 přerušen a začalo se o něm hovořit opět až s novou Radou HMP v roce 2011.

Po příslibu náměstka pro dopravu Březiny, že na rekonstrukci dojde, nový náměstek Nosek překvapivě o celou věc nejevil zájem a zajištění bezpečnosti pro chodce a cyklisty vypadlo z velkého projektu výměny kolejí úplně. Až po další vlně veřejného tlaku, a za klíčového přispění primátora Bohuslava Svobody, byla křižovatka na jaře 2012 zrekonstruována v plném rozsahu.

Bylo to opravdu zapotřebí. V analýze cyklistických bariér sdružení Oživení z roku 2010 byla křižovatka vyhodnocena jako překážka, jejíž odstranění by nejvíce přispělo k bezpečnosti cyklistické dopravy v Praze, a jako druhá největší překážka mezi těmi, jejichž odstranění by mělo největší přínos pro počet cest vykonaných na kole. Na křižovatku vznikla zadávací karta pro TSK, která umožnila znovu otevřít přípravu rekonstrukce křižovatky.

2046