Zóna Tempo 30 v Karlíně

Popularizací a lobbingem za zóny Tempo 30 jsme významně přispěli ke vzniku první takové větší zóny v pražském Karlíně. Ve spolupráci s mezinárodním festivalem reSITE jsme v roce 2012 v rezidenci primátora Prahy uspořádali workshop pro komunální politiky a úředníky na téma zavádění Tempa 30, tedy zřizování obytných čtvrtí s omezenou rychlostí dopravy a prioritou pobytových funkcí a bezmotorové dopravy. Zatímco zpomalení na 30 kilometrů v hodině řidiče téměř nezdrží, chodci se ve zklidněné oblasti cítí bezpečněji a navíc dojde ke snížení hluku. Výsledkem workshopu byla jak zelená pro Karlín, tak i zájem řady dalších čtvrtí o toto řešení.

2046