Projekty Auto*Matu "Praha udržitelná a "Podpora udržitelného rozvoje skrze komunitní spolupráci" byly podpořeny grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
2046