Marek Bělor

Jsem členem týmu Rozvoje Prahy, kde pomáhám Auto*Matu prosazovat udržitelnou dopravní politiku, například se podílím na zpracování návrhů a studií. Dlouhodobě spolupracuji na zkvalitnění pražské veřejné hromadné dopravy, jakož i na zlepšování podmínek pro pěší a cyklisty. Věnuji se též bezpečnosti silničního provozu a opatřením směřujících ke snížení vlivu automobilové dopravy na její okolí.  Přeji si, aby se Praha stala jedním z nejlepších měst k životu.

Telefon: 725 891 414

Email: marek.belor@auto-mat.cz

2046