Michal Lehečka

V týmu Rozvoje Prahy působím od února 2018. Mimo základních watchdogových aktivit v oblasti bezmotorové dopravy se ve spolku snažím rozvíjet témata územního plánování, komunitního rozvoje a bydlení, jimž se dlouhodobě věnuji v rámci aplikovaného i akademického antropologického výzkumu městského prostředí.

Email: michal.lehecka@auto-mat.cz

2046