Vratislav Filler

Starám se o watchdogové projekty, přehodnocení dopravní koncepce města a cyklistickou dopravu, koordinuji watchdogové aktivity sdružení, píšu pro web Prahou na kole a pracoval jsem na Zelené mapě Prahy. Přes neoficiální cyklomapu Prahy, web Prahou na kole a Zelenou mapu jsem se dopracoval do současné pozice. Považuji za důležité, aby se na dopravu v Praze nahlíželo jako na propojený, funkční a současně co nejméně zatěžující celek. Kromě Auto*Matu pracuji na půl úvazku jako vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Telefon: 776 362 395

Email: vratislav.filler@auto-mat.cz

2046