Slovníček pojmů

Dopravní indukce je dopravní jev, kdy nabídka nové dopravní kapacity spojení (například zprovoznění nové dálnice, tunelu, mostu atd.) vyvolá nárůst poptávky po ní. Provoz, který se na nové komunikaci objeví, je nejen doprava přesměrovaná, která na tuto novou trasu přechází z jiných tras, jiných druhů dopravy nebo jiné denní doby, ale také doprava indukovaná (vyvolaná), která se dříve neuskutečňovala vůbec a byla vyvolána zlepšenými podmínkami pro tento druh dopravy. Jinými slovy: čím více cest nebo kapacitnějších cest pro auta ve městě, tím více aut v městě. Podrobněji zde.

Technická správa komunikací (TSK) je příspěvková organizace města zajišťující rozvoj, výstavbu, správu, údržbu a opravy pozemních komunikací a některého dalšího městského majetku na území Prahy (www.tsk-praha.cz).

2046